Často sa stretávame s konštatovaním žien, že sú platovo diskriminované. Cítia sa ponížené, lebo svoju prácu si vykonávajú rovnako dobre ako ich kolegovia a predsa ich výplatné pásky nie sú rovnaké. Toto však nie je jediný problém diskriminácie žien v pracovnej oblasti. Ženy sa musia s problémom nerovného zaobchádzania pasovať už pri pracovnom pohovore. Prečo je tomu tak?

Odpoveď je jednoduchá – so ženou je neodlučiteľne spätá rola materstva. Zamestnávatelia často kladú ženám otázky, aký je ich rodinný stav, prípadne aké majú plány do budúcnosti týkajúce sa ich potomstva, pričom žiadna odpoveď nie je dostatočne uspokojivá. Problém spočíva v dvoch aspektoch. Prvým z nich je, že zamestnávateľ sa bojí prijať pracovníčku, pri ktorej hrozí, že o pár mesiacov o ňu príde, pretože odíde na materskú dovolenku a bude musieť za ňu platiť odvody. Druhý dôvod pramení v minulosti a bohužiaľ, pretrváva doteraz. Zamestnávatelia často pochybujú o skutočných zámeroch ženy vybudovať si kariéru. Väčšinu žien považujú za zamestnankyne, ktoré pracujú len preto, že potrebujú peniaze. Tieto dva dôvody sú často príčinou diskriminácie žien na pracovných pohovoroch. Absolventky stredných a vysokých škôl nie sú vhodné, pretože nemajú skúsenosti. Slobodné ženy okolo veku 30 rokov so skúsenosťami sú považované za neperspektívne, pretože hrozí, že podľahnú čaru materstva. Tento kolobeh neúspešných pohovorov sa neustále opakuje. Ženy sa cítia ponížené a veľmi ťažko sa s touto problematikou vyrovnávajú. Otázkou však zostáva, ako tento problém riešiť? Vhodným riešením je úprava legislatívy prostredníctvom antidiskriminačných prostriedkov. Príkladom nám môže byť Francúzsko, kde sa výberový proces uskutočňuje prostredníctvom anonymných životopisov. V praxi to znamená, že zamestnávateľ nepozná pohlavie, vek ani národnosť uchádzača a je nútený zhodnocovať jednotlivé schopnosti potenciálnych zamestnancov.

Existuje spôsob ako diskrimináciu na pohovoroch eliminovať? V prvom rade by ste mali vedieť, že aj na Slovensku môžete proti diskriminácii bojovať prostredníctvom legislatívy. Podľa § 13 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zo všetkými zamestnancami zaobchádzať „v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon teda Zákon č. 365/2004). Antidiskriminačný zákon upravuje aj podmienky týkajúce sa diskriminácie pri pracovných pohovoroch.

V praxi to znamená, že zamestnávateľ nemá právo získať od vás odpovede na otázky týkajúce sa rodinného stavu, tehotenstva alebo politického či náboženského presvedčenia. Ak sa tak stane, máte právo obrátiť sa na súd a bojovať. Ľahostajnosťou sa tento problém nevyrieši. Preto neváhajte a v prípade porušenia zákona v oblasti pracovného pohovoru sa obráťte na odborníka či príslušný súd. Pomôžete nielen sebe, ale aj ostatným.

Urobte si radosť

Nádherná spodná bielizeň a plavky »

Podprsenky, nohavičky, župany, oblečenie, plavky a ešte omnoho viac. Nízke ceny, TOP kvalita, skladom a 8% z hodnoty nákupu dostanete späť!