Empatia je cnosť, dobrá vlastnosť, ktorá je priamo prepojená s našou emocionálnou inteligenciou. Človek, ktorý je emocionálne inteligentný je charakterizovaný ako bytosť schopná pochopiť emócie ostatných. Nezáleží na tom, koľko titulov má pred menom alebo za menom. Ak je táto bytosť spôsobilá vžiť sa do kože druhých, cítiť rovnakú radosť aj bolesť ako ostatní, či všímať si to, čo iní nevidia, je to pravdepodobne najlepší osobný psychológ, akého si vieme predstaviť.

hand-1209626_640

Základ dobrého vzťahu

Dobrý vzťah je založený na kľúčových hodnotách ako je empatia. Každý z nás potrebuje vo svojej blízkosti človeka, ktorému sa môže kedykoľvek vyrozprávať. Osobu, ktorá vie, ako sa cítime bez toho, aby sme povedali jediné slovo. Stáva sa, že myslíme prioritne na seba a ostatných si prestaneme všímať. Ak si chceme udržať stabilný vzťah s kýmkoľvek, musíme najprv pochopiť jeho. Takto nám okolie začne dôverovať skôr.

Ak vás zosmiešnia, zasmejte sa na tom s nimi

Schopnosť rýchleho uvedomenia si situácie sa tiež pripisuje k črtom empatie. Empatický človek má niekoľko 6. zmyslov. Dokáže náhle čeliť rôznym situáciám, voči ktorým je tolerantný. Ak ho niekto poníži alebo zosmiešni, nesnaží sa to vyvrátiť. Naopak, ľudskú hlúposť rešpektuje. Je si vedomý toho, čo dotyčný povedal, ale nechce, aby sa cítil ešte trápnejšie, tak túto hru hrá spoločne s ním. Je to schopnosť prispôsobiť sa situácii každého rangu.

Prečo je dôležité vžiť sa do kože ostatných?

Minimálne kvôli tomu, že vám ľudia ľahšie začnú dôverovať. Ak budú vidieť, že sa snažíte pochopiť ich problémy alebo nezištne im pomôcť, otvoria sa vám omnoho skôr. Tak, ako my potrebujeme neustále oporu, mali by sme byť oporou pre ostatných. A to, že sa na vás obráti kopa ľudí v závažných situáciách nikdy nie je na škodu. No netreba to zneužívať.

Aké výhody obnáša?

Dovolí nám lepšie spoznať a pochopiť ľudí. Na základe ich každodenného správania dokážeme vnímať potreby a požiadavky okolia. Vo vzťahu vytvorí stabilitu a garantuje skutočné priateľstvo. Vo firmách majú empatickí ľudia obrovskú výhodu v porovnaní s ostatnými. Keďže si dôkladne všímajú zamestnancov, kolegov, ale i zákazníkov vedia ako efektívne zvýšiť produktivitu spoločnosti. V pracovnom či školskom prostredí tieto osoby zvyknú mať dobré vzťahy s väčšinou kolegov.

Rada na záver: Ak chcete, aby vás malo vaše okolie radšej, zaujímajte sa o problémy, ale aj radosti ostatných ešte pred tými vašimi. A nezabudnite sa usmievať!

Foto: pixabay.com