Koľkokrát ste sa už pozerali na americký film plný žien v elegantných kostýmoch, ako si kráčajú spokojne do svojej kancelárie a podávajú v práci denne ten najlepší výkon… Môžu napĺňať svoje poslanie, v kariére neustále stúpajú hore a stojí ich to nemalé úsilie. To čo robia ich napĺňa, a darí sa im pretože to robia naozaj dobre. Tento scenár je ako vystrihnutý z Hollywoodskeho filmu, avšak na rozdiel od Supermana, úspešná žena nie je sci-fi.

Aj vy môžete stúpať

Podnikanie samozrejme nie je pre slabé povahy, ktoré zdupkajú aj pri najslabšom otrase. Na druhej strane na začiatku nikto nie je pevný ako skala a občas to na vás všetko spadne. Znakom správneho podnikavého barana je však vždy vstať, otriasť sa a ísť ďalej. Ak si veríte, a viete že to dokážete, vstúpte do týchto radov. Podnikanie má niekoľko podôb a my sa pozrieme na to ako sa rodí firma, konkrétne s.r.o.

Predpokladajme, že ak ste sa dali na založenie firmy, máte už rozhodnuté o predmete podnikania. Nasleduje:

1. Výber názvu spoločnosti. Musíte sa presvedčiť o originalite názvu. Overte si, či firma pod týmto názvom už náhodou neexistuje.

2. Výber sídla. Predkladáte zmluvu o prenájme priestorov, alebo dokument ktorý hovorí, že ste vlastníkom, či užívateľom priestorov.

3. Rozdelenie úloh spoločníkov. Kto bude šéf, koho bude zaujímať personalistika a mzdy, kto bude hovorca a podobne…

4. Spísanie spoločenskej zmluvy. Tá bude v budúcnosti rozhodovať kto má aký podiel vo firme a aký podiel zo zisku.

5. Vyhlásenie správcu vkladu. Povinný vklad pre s.r.o. je 5000 € a správca vkladu bude zodpovedný za prevzatie a za spísanie vkladov jednotlivých členov firmy.

6. Podpisový vzor. Ten poznáte napríklad z banky.

7. Overenie notárom je potrebné k tomu, aby zmluvy a listiny nadobudli oficiálny a legálny charakter.

8. Živnostenský úrad. Tu prebehne registrácia a predloženie potrebných dokumentov. Všetko sa dá vybaviť veľmi rýchlo, pokiaľ budete mať pripravené potrebné tlačivá.

9. Zápis do obchodného registra. Okrem rôznych tlačív budete musieť zaplatiť aj kolky s určitou finančnou hodnotou (alebo hotovosť).

10. Zápis na daňovom úrade

Ako náhle budú všetky záležitosti vybavené, prídu na rad budúci pracovníci firmy, ktorých výber je veľmi dôležitý. Oplatí sa mať niekoľko interných zamestnancov, ale nie je na škodu aj zopár externých zamestnancov, ktorí budú mať na starosti daňové výpočty a účtovanie miezd. Pokiaľ máte v účtovníctve skúsenosti, môžete sa spoľahnúť aj sama na seba. Ak si však v tomto smere príliš neveríte, radšej si niekoho priplaťte a máte po starostiach.

Po tomto ceremoniály môžete začať podnikať. Pokiaľ si chcete zo začiatku všetko uľahčiť, obráťte sa napríklad na server companyconsulting.sk, ktorý sa zaoberá zakladaním firiem, či predávaním a odkupovaním už existujúcich spoločností.

Foto na titulke: Pixmac.sk, autor fotografie – SPX1MPK