Fakt, že život máme len jeden nám často sťažuje výber z možností, pred ktorý sme neraz postavený. Rozhodovanie pri naozaj dôležitých veciach zväčša nie je jednoduché, pretože sa nejedná o udalosť, ktorá na druhý deň pominie, ale bude nás v mnohých prípadoch nasledovať aj celý život. Ide napríklad o také rozhodovanie pri výbere vysokej školy, profesie, založení rodiny. Čo by ste robili v prípade, že si máte vybrať medzi štúdiom a sľubne vyzerajúcou kariérou? Čo je správne a je to vo všetkých prípadoch rovnaké?

Škola a titul

V minulosti to fungovalo tak, že vysoká škola bola niečo špeciálne a ten, kto mal titul, mal zároveň aj obrovskú výhodu voči konkurencii. Dnes je to, bohužiaľ, tak, že vysokoškolský titul má už takmer každý a jeho hodnota nie je vôbec smerodajná. To, čo konkurentov pri budovaní kariéry oddeľuje a čo pridáva na kredite jednotlivca, sú skúsenosti. Smutné je, že zamestnávatelia vyžadujú od mladých ľudí vysokoškolský titul spolu s približne dvomi rokmi praxe, čo je pri kvalitnej a náročnej škole priam nereálne.

Bez titulu

Človek, ktorý sa rozhodne, že nebude po strednej škole pokračovať na vysokú školu, by mal mať poriadne premyslený plán, čo bude robiť. Ostať len tak bezcieľne, bez akejkoľvek vízie či nápadu do pracovnej budúcnosti je nerozumné. V takom prípade je lepšie ešte nahnať čas na vysokej škole, kde má človek ešte stále približne päť rokov na rozmyslenie sa, čo bude ďalej po skončení robiť. Nie je hanbou byť bez titulu, ak viete, čo v živote chcete robiť a vaša budúca vysnívaná profesia si titul nevyžaduje.

Ak sa však rozhodnete, že vysoká škola nie je pre vás, musíte „vystavať“ vaše ja niekde mimo školy. Budúci a potenciálny zamestnávateľ musí vo vás vidieť niečo, čo vás odlišuje od ostatných uchádzačov o zamestnanie. Mimoškolské aktivity, dobrovoľníctvo doma i v zahraničí, rôzne pracovné (aj keď krátkodobé) pozície, nadstavbové kurzy s diplomami či certifikáty rôzneho zamerania. To je to, čo vás odlíši a v takom prípade nebudete potrebovať vysokú školu a budete sa môcť zamerať na budovanie úspešnej kariéry.

Foto: pixabay.com