Vidieť hmlisto nie je nikdy známkou toho, že je s vaším zrakom všetko v poriadku. Ak však máte aj vyšší vek, určite navštívte očného lekára. Môže vás totiž ohrozovať nepríjemný šedý zákal, ktorý sa vyvíja postupne. Čo sa za ním skrýva?

Vyšší vek, vyššie riziko

Pri šedom zákale stráca šošovka svoju priehľadnosť, kalí sa do žltej, hnedej alebo sivobielej farby. Spolu s tým stráca pacient schopnosť zaostrovať do blízkej vzdialenosti. Zmeny vo vnútornej štruktúre šošovky sú najčastejšie spôsobené vekom, teda jej starnutím. Postupne sa hromadia splodiny látkovej premeny na šošovke a práve to stojí za jej zakalením a tvrdnutím. Takýto stav sa najčastejšie diagnostikuje ľuďom v dôchodkovom veku, preto sa často nazýva aj starecký šedý zákal.

Za šedým zákalom nie je vždy len staroba

Hoci sa šedým zákalom trápi približne 60 % ľudí vo veku medzi 65 a 75 rokov, nemusí ho vždy spôsobiť len vyšší vek. Za zákal šošovky totiž môže byť zodpovedný napríklad úraz či rôzne ochorenia oka. Často býva aj prejavom cukrovky, prípadne môže vzniknúť z dôvodu dlhodobého užívania kortikoidov. Výnimočne sa šedý zákal objaví aj u novorodencov, vtedy je najčastejšie spôsobený vírusovým ochorením matky počas tehotenstva.

Lepšie videnie so šedým zákalom?

Niektorým pacientom so šedým zákalom sa stáva, že ich videnie je z ničoho nič lepšie a okuliare na čítanie nepotrebujú. Nie je to preto, že by šedý zákal liečil zrak. Ide o to, že nánosy kataraktu môžu dočasne ovplyvniť lom šošovky tak, že zraková chyba sa na istý čas akoby napravila. Pokiaľ však nánosy pribúdajú, môžu spôsobiť zdvojené videnie, slabšie vnímanie farieb a postupne zhoršiť zrak až na úroveň slepoty.

Okuliare nepomôžu

Šedý zákal sa nedá odstrániť okuliarmi ani medikamentmi. Jedinou možnosťou je operácia, pri ktorej sa zakalená šošovka odstráni pomocou ultrazvuku alebo laseru a nahradí umelou šošovkou.

Takáto operácia je plne hradená zdravotnými poisťovňami a v súčasnosti patrí k najčastejšie vykonávaným chirurgickým zákrokom. Je bezbolestná a bezpečná, a pre pacientov so šedým zákalom znamená jedinú šancu ako neprísť o zrak.

Foto: Bigstockphoto