Marketingová stratégia je vlastne súhrn metód, pomocou ktorých chce firma dosiahnuť svoje marketingové ciele vo všetkých oblastiach marketingového mixu. Medzi spomínané oblasti patrí oblasť výrobkov, cien, propagácie a distribúcie. K jej správnej formulácii je potrebné previesť situačnú analýzu. Hlavnými cieľmi marketingovej stratégie je uspokojiť zákazníkov a získať výhodu voči konkurencii. Zjednodušene môžeme povedať, že vlastne ide o stanovenie cieľov, ktoré chce firma dosiahnuť, ako aj prostriedkov, ktorými tak chce urobiť.

V rámci kategórie ide vlastne o vytvorenie produktu, ktorý by bol vyhovujúci spotrebiteľovi, jeho neustála inovácia a zlepšovanie, neustála inovácia aj v oblasti zlepšovania kvality používaných materiálov, možnosť vytvorenia nových pracovných miest, neustále zlepšovanie výrobnej prevádzky novými a kvalitnejšími strojmi. Lebo, len ak budeme neustále zlepšovať a zdokonaľovať svoje produkty a služby, môžeme byť úspešnými.

V rámci ceny sa snažíme o vytvorenie ceny, ktorá bude uspokojivá pre spotrebiteľa a o ďalšie marketingové kroky, napríklad poskytovanie množstevných zliav, vytváranie rôznych akcií a podobne.

V rámci podpory predaja sa neustále snažíme presadiť na nových a nových trhoch, používame k tomu rôzne marketingové nástroje, napríklad účasť na rôznych výstavách či veľtrhoch a podobne.

Veľmi dôležitým prvkom marketingového mixu je aj distribučná časť. Jej úspešnosť veľmi záleží od zavedenia správneho systému od zaevidovania objednávky, cez zostavenie vhodného plánu výroby, operatívneho riešenia objednávania komponentov na výrobu, operatívneho riešenia problémov, zabezpečenie správnej logistiky, toto všetko nám pomôže zaručiť spokojnosť u našich zákazníkov.

Marketingová stratégia je pre podnik veľmi dôležitá. Rovnako, ako je dôležité vedenie účtovníctva. Kvalifikovaný účtovník dokáže firme ušetriť nemalé prostriedky, vo vlastnom čase si študuje nové pravidlá pre správne účtovanie, zaujíma sa o aktuálne trendy v oblasti účtovníctva. Pokiaľ si firma nemôže dovoliť vlastného účtovníka, môže využiť služby účtovnej agentúry. Ak aj Vaša firma potrebuje kvalifikovaného a odborného človeka na vedenie účtovníctva, kliknite sem. K jeho vedeniu určite budeme potrebovať aj kvalitný notebook s tlačiarňou a vhodným, možno kompatibilným tonerom.

Foto: Pixmac.sk, clive darr – flickr

Urobte si radosť

Nádherná spodná bielizeň a plavky »

Podprsenky, nohavičky, župany, oblečenie, plavky a ešte omnoho viac. Nízke ceny, TOP kvalita, skladom a 8% z hodnoty nákupu dostanete späť!