Deti sú pre všetkých rodičov najdôležitejšie na svete. Dávajú nám mnoho šťastia, lásky, ale nezaobíde sa to ani bez starostí či obáv o ich životy. Mnoho rodičov si myslí, že ich dieťa je doma či v škole pod stálou kontrolou učiteľov v bezpečí, ale skutočnosť a štatistiky hovoria pravý opak. Rodičia chcú pre svoje deti zabezpečiť najlepšiu budúcnosť a umožniť im čo najhladší vstup do dospelosti. Do života rodiny však môžu vstúpiť neočakávané situácie, ktoré rodičom obrátia život hore nohami. Je preto nevyhnutné a dôležité, aby bolo dieťa poistené bez ohľadu na to, kde a akým spôsobom sa úraz stane.

Dieťa

V každej situácii je potrebné myslieť aj na zadné dvierka a v prípade možného úrazu mať na pamäti tieto skutočnosti:

 • zvýšia sa náklady rodiny o výdavky za lieky, lekárske vyšetrenia, špeciálnu stravu, dopravu, zdravotnícke pomôcky, rehabilitáciu.
 • príjmy jedného z rodičov klesnú alebo väčšinou úplne vypadnú na úkor potrebnej starostlivosti o dieťa.

V dôsledku toho existuje poistenie pre deti, ktoré tieto závažnosti vo veľkej miere eliminuje. Každé detské poistenie sa dá nastaviť na mieru, a to podľa pracovnej situácie oboch rodičov, finančných rezerv rodiny, či podľa veku dieťaťa.

Dnes už väčšina poisťovní ponúka pre deti aj špeciálne poistenie, ktorého súčasťou je aj sporiaca zložka. Ide o výhodnú kombináciu, vďaka ktorej poisťovňa na seba preberie povinnosť platiť poistné, ak nastane poistná udalosť.

Porovnanie cien poistenia pre deti sa veľmi neoplatí, pretože balíky poisťovní sú rozličné, ako aj cena poistného krytia či pripoistenia. Preto bude najlepšie, ak si životné poistenie pre deti vyberiete až po zvážení všetkých potrebných informácií. Na Slovensku existuje viacero poisťovní, ktoré ponúkajú poistenie pre deti, avšak pre porovnanie spomenieme len najrozšírenejšie typy:

Allianz Slovenská poisťovňa – Poistenie pre deti Farbička

Farbička je kapitálové životné poistenie pre deti do 25 rokov, avšak od 1. júla 2014 sa rozšírilo aj na výber investičného životného poistenia. Nasporené peniaze s garantovaným úročením a podielmi na prebytku je možné vybrať po dovŕšení 18. roku dieťaťa.

Benefity:

 • nasporené peniaze sa navýšia o 5% v momente rozhodnutia vášho dieťaťa študovať, podnikať alebo sa zosobášiť,
 • súčasťou je bezplatná Baby karta poskytujúca poistenie v prípade úrazu s trvalými následkami celoročne do 15. roku vášho dieťaťa, ako aj krytie liečebných nákladov v zahraničí,
 • v prípade invalidity alebo úmrtia je o dieťa finančne postarané do zazmluvnenej výšky.

Union poisťovňa – Poistenie pre deti VLÁČIK

Poistenie pre deti Vláčik je založené na hlavných princípoch investičného životného poistenia. Uzatvára sa do veku 25 rokov a slúži na vytváranie úspor. V priebehu trvania je možné prispôsobovať si ho daným požiadavkám.

Benefity:

 • okrem dieťaťa sa môžu v jednej poistnej zmluve poistiť aj dospelé osoby,
 • možnosť meniť výšku poistného ako aj poistného krytia,
 • v prípade zhoršenia finančnej situácie možno požiadať o prerušenie platenia poistného, pričom dieťa zostáva naďalej poistené.

MetLife Amslico poisťovňa – Kamarát SNOOPY

Kamarát Snoopy je komplexné poistenie pre deti, ktoré tvorí sporiaca časť, umožňujúca rodičom vytvoriť finančnú rezervu pre lepší vstup do dospelosti. Poskytuje takisto poistnú ochranu v prípade vzniknutých úrazov a ochorení.

Benefity:

 • možnosť získať bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného
 • voľba vyberania a vkladania špeciálneho poistného
 • možnosť meniť rozsah už dojednaných rizík a poistného.

Foto: pixmac.sk, Andrew Lawson – flickr