Štatistiky, ktoré sa zaoberajú skúmaním nevery v zahraničí alebo na Slovensku, uvádzajú alarmujúce čísla. Nevera sa postupom času stala bežnou súčasťou nášho života. Dokonca mnohí ju vnímajú ako prirodzenú súčasť manželského či partnerského života. Na druhej strane je nevera dôvodom rozvodov či rozchodov. Stanoviská k nevere sú naozaj rôzne. Mnohé páry sa s neverou popasovali a výsledkom dlhodobého snaženia týkajúceho sa opätovného nadobudnutia dôvery, padlo na úrodnú pôdu. Dnes sú šťastnými pármi. Naopak existujú prípady, kde nevera rozbila vzťah a nezostalo po ňom nič len ubolená duša a prázdne srdce.

K nevere naozaj neexistuje jednoznačné stanovisko. Každý prípad nevery je iný a treba k nemu pristupovať individuálne. Zároveň si treba priznať, že nevera nie je problémom len partnera, ktorý bol neverný. Týka sa obidvoch, pretože zväčša je vyvrcholením dlhodobých problémov vo vzťahu, pred ktorými si často jeden z partnerov prípadne obaja zakrývali oči. Partner, ktorý je neverný hľadá niečo, čo mu vzťah neposkytuje. Psychológovia sa na druhej strane zhodujú, že neverníci väčšinou trpia nedostatkom sebavedomia. Jednoducho neverou si potrebujú dokázať, že sú skvelí. Stáva sa, že nevera je dôsledkom búrlivého večera a je spôsobená omamným alkoholovým opojením. To však neveru neospravedlňuje, možno je len ľahšie pochopiteľná ako vtedy, keď si je človek plne vedomý svojich skutkov.

Rozličné sú tiež hranice vnímania nevery. Mnohé ženy za dôkaz nevery považujú napríklad správy v mobilnom telefóne či internetový chat. Ďalej jednoducho nediskutujú a problém riešia rázne, rozchodom či rozvodom. Toto rozhodnutie možno považovať za unáhlené. Nevera je problém, ktorý treba vo dvojici prediskutovať a nechať neverníkovi priestor pre vysvetlenie svojich činov. Celú situáciu treba nechať „vychladnúť“ a následne hľadať riešenie. V niektorých prípadoch sa stáva, že páry postihnuté neverou prídu na to, že nedokážu bez seba žiť a nevera bola prostriedkom, ktorý im to pripomenul. Nevera bola chvíľkovým zlyhaním jedného či oboch z dvojice. Obaja sú ochotní priznať chyby vo vzťahu, ktorých sa dopúšťali vo vzájomnom spolužití a ktoré sa podieľali na vzniku nevery.

Trochu iná je nevera pod vplyvom alkoholu. Podľa mnohých ľudí je odpustiteľná. To však nemení nič na tom, že je menej bolestivá. Opätovné vnesenie dôvery a úprimnosti do vzťahu stojí mnoho úsilia a vzájomného pochopenia. Neverník trpí obrovskými výčitkami svedomia, pretože zranil človeka, ktorého miluje. Podvedený sa naopak cíti oklamaný. Zvládnuť neveru je neľahká záležitosť, ale pri obojstrannej snahe sa dá zvládnuť.

Často sa diskutuje o tom, či je rozdiel medzi mužskou a ženskou neverou. V prvom rade platí, nevera bolí rovnako muža ako aj ženu. Čiže v tomto smere žiadny rozdiel neexistuje. Všeobecne však prevláda názor, že muži neveru berú skôr živočíšne, teda je pre nich záležitosťou pudov a tela. O ženách sa tvrdí, že nevedia oddeliť sex a city. Či to je naozaj tak, zostáva záhadou, pretože každý z nás je iný. Jedinečnosť sa prejavuje aj vo vnímaní a praktizovaní nevery.

Čo robiť ak vás partner podviedol? Po prvotných stavoch výčitiek, zúfalstva, kriku a zmätenosti je dobré vysvetliť si celú situáciu vo dvojici. Nie je to ľahké, ale je to potrebné pokiaľ chcete dospieť k správnemu rozhodnutiu. Sme zodpovedný každý sám za seba a správne rozhodnutie si vyžaduje stanovisko oboch partnerov. V žiadnom prípade nerobte unáhlené názory, doprajte si čas. K správnemu postoju nedospejete zo dňa na deň. Ak ste obaja prišli na to, že ďalšie spolužitie nemá zmysel, cesta k nadobudnutiu vnútornej vyrovnanosti je veľmi dlhá a namáhavá. Človek je však veľmi silný a dokáže zvládnuť neskutočne ťažké záležitosti a rany osudu. V prípade, že ste sa rozhodli odpustiť, skúste sa popri vlastnej bolesti vžiť do role partnera. Ak vás miluje, je táto situácia ťažká aj pre neho, veď zradil človeka, ktorého miluje. Vzájomná úprimnosť a pochopenie sú cestou ako vzťah nasmerovať tým správnym smerom.