Výchova detí je téma na vedecký výskum, ktorý aj napriek dlhodobému trvaniu bude vždy mať nasledovníkov a odporcov. Ku každému dieťaťu je potrebné pristupovať vo výchove individuálne. Jednou z mnohých podtém výchovy všeobecne je situácia, kedy dieťa v školskom veku nezvláda školskú preberanú látku a potrebuje pomoc. Ako v takýchto prípadoch postupovať?

Vy alebo niekto cudzí?

Poviete si, že je jednoduchšie zaplatiť nejakej študentke alebo študentovi pár eur, čo bude tráviť hodinu či dve do týždňa s vašim dieťaťom. Samozrejme, pre vás to ľahšie naozaj je. Stačí dať inzerát na internet a do niekoľkých hodín máte kandidáta vybraného. Mysleli ste niekedy na to, že je nutné pozerať sa na potreby dieťaťa? Čo ak mu cudzí človek nesedí a čas strávený s ním mu vytvára len ďalší stres?

Niekedy je lepšie nájsť si na dieťa čas a snažiť sa mu vysvetliť učivo po svojom. Samozrejme, len v prípade, že mu rozumiete. Učiť dieťa niečo, čo neviete ani sami, len narobí väčší zmätok v jeho vedomostiach. V prípade, že látku dokážete vysvetliť, strávte čas so svojou ratolesťou. Predsa len má vo vás dôveru a nebojí sa vám ukázať svoje slabosti vo vysvetľovanej látke.

Počúvajte detský názor

Ak však narazíte na problém, že vaše dieťa sa bude hnevať, urážať a odmietať vás poslúchať, znamená to že nemá rešpekt a učiť sa s vami nebude. Vie, že ku vám si môže dovoliť to, čo by si k cudzej osobe nedovolila. Vtedy je lepšie predsa len privolať pomoc. Doučovateľ/ka však musí mať cit pre prácu s deťmi a učivo vysvetľovať aj hravou, zábavnou formou, no zároveň tak, že dieťa z toho niečo bude mať a vaše peniaze nevyjdu nazmar.

Spätnú väzbu si ale nemôžete robiť vy sama, ale prebrať ju od dieťaťa. Nezáleží na tom, či vám je doučovateľ sympatický či naopak, mali by ste vypočuť názor dieťaťa. Tie sú úprimné a dobrého učiteľa si obľúbia, aj keď sa s ním musia učiť.

Foto: pixabay.com