Vlastné podnikanie je pre mnohých lákadlom ako vyriešiť svoje zamestnanie. Niektorým ich práca nevyhovuje, alebo si myslia, že by boli omnoho lepšie ohodnotení, keby pracovali výlučne pre seba. Vlastné podnikanie alebo živnosť je ideálnym spôsobom ako uplatniť svoje myšlienky a svoj potenciál. Ak ste presvedčená, že vaša myšlienka má šance na úspech, určite je lepšie zariskovať a začať pracovať na vlastnom. Kto je sám sebe pánom, tomu nikto nestavia horné hranice a nikto mu taktiež neurčuje finančné ohodnotenie. Podnikateľský svet je morom, kde každý pláva podľa svojich schopností.

Dobrý nápad je kľúčovou časťou podnikateľského úspechu. Ideu treba rozpracovať v podnikateľskom pláne a dobre uvážiť jednotlivé kroky, možnosti a ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Značne limitujúcimi sú ale finančné zdroje, ktoré má pri štarte podnikateľ k dispozícii. Ak patríte k tým šťastnejším, ktorí sa o vstupný kapitál starať nemusia, potom vám blahoželám. No väčšina, či už začínajúcich alebo fungujúcich podnikateľov má neľahkú úlohu, ako zohnať financie potrebné na realizáciu plánov. Som presvedčená o tom, že ak by som mala k dispozícii kapitál na realizovanie všetkých mojich nápadov, som už miliardárka. Ale to by som musela byť aj milionárka, aby som ich financovať mohla.

Vlastné zdroje sú vždy najistejším a najvýhodnejším riešením. V prípade, že máte naozaj geniálny nápad na podnikanie, isto sa nájde ochotný spoločník, ktorý dá vášmu nápadu možnosť realizácie. Úplnou samozrejmosťou pri podnikaní sú ale podnikateľské úvery. Nie je to najlacnejšie riešenie, ale je to predsa len schodná cesta, keď začínate alebo keď rozširujete prevádzku. V živote každého živnostníka alebo každej firmy sú aj ťažšie obdobia. Aj tu sa dá siahnuť po zdrojoch banky na ich preklenutie.

Podnikateľské úvery sa dajú rozdeliť na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé tvoria hlavne preklenovacie úvery, úvery na financovanie prevádzkových nákladov a podobne. Dlhodobé tvoria investičné úvery do hnuteľného a nehnuteľného vybavenia pre podnikanie.

Keď si chcem požičať peniaze, jednoznačne najvýhodnejší úver mi vie poskytnúť banka. Lenže banky majú aj náročnejšie kritériá, podľa ktorých jednotlivých žiadateľov posudzujú. Tak napríklad dnes počas umývania riadu dostanem geniálny nápad. Som úplne presvedčená o tom, že môj nápad má reálnu šancu na úspech a bude to bomba. Niečo také tu ešte nebolo. Vypracujem si plán a idem do banky po úver. Ale banka až taká presvedčená o mojej genialite nie je. Som začínajúci podnikateľ bez histórie. A práve podnikateľskú históriu by rada banka odo mňa videla. Neostáva mi teda nič iné ako sa pozrieť po peniazoch z nebankových zdrojov. Tu si ale musím byť vedomá toho, že zaplatím na konci podstatne viac ako v banke. Vyvarovať sa treba podvodných spoločností, lebo cena môže byť pokojne vyššia ako celý váš majetok.

Malé a stredné podnikanie je hnacím motorom každej ekonomiky. Toho si je vedomý každý štát. Ten náš trocha menej ale predsa. Vytvára inštitúcie, ktoré majú dopomôcť rozvoju podnikania. Sem patria Slovenská záručná a rozvojová banka a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Netreba zabúdať ani na Eurofondy. Ako podnikateľka máte viaceré možnosti. Bola by škoda sa ich nechopiť.

Pôžičiek sa netreba vôbec obávať, treba ich mať ale dobre premyslené. Popravde, bez nich sa asi počas podnikania ani nepohnete. Ako podnikateľka musíte byť zdravo sebavedomá. To zdravo v tej vete je dôležité. Zvážim svoj nápad, svoje možnosti a keď som o ňom presvedčená, bojujem za jeho realizáciu. Pozor ale na nadchýnanie sa vlastnými nápadmi. Konkurencia sú žraloci, ktorí čakajú len na vaše pošmyknutie.