Pri hľadaní priestorov pre kanceláriu si mnohí ľudia neuvedomujú, že tu budú oni aj ich pracovníci tráviť väčšinu času. Musíte mať na vedomí aj to, že zlé priestory s nesprávnym vybavením môžu zamestnancov aj vás dohnať k zlému zdraviu a k nechuti pracovať. Tu si môžete prečítať o niekoľkých zásadách pre správne osvetlenie v kanceláriách a o celkovej hygiene pracoviska.

Vplyv osvetlenia na zdravie a prácu

Jeden z najcitlivejších ľudských orgánov je oko. Zrak sa ľudstvu stále zhoršuje a čiastočne k tomu prispieva aj fakt, že človek stále menej pracuje na dennom svetle. Práca v kanceláriách pri počítači neposkytuje oku dostatočnú dávku zdravého svetla a to musí byť nahradzované umelým žiarením.

Prirodzené svetlo sa síce dá nahradiť lampičkami a pod., ale musíte vedieť ako na to. Nie každé umelé žiarenie je totiž pre oko dobre nastavené. Zlé svetelné podmienky môžu viesť k migréne, k zaťaženiu oka, čím sa môže zhoršiť zrak, a v neposlednom rade to všetko má dopad na zníženie produktivity.

Zásady správnej hygieny osvetlenia

Poloha svetelného zdroja. Polohou zdroja sa určí to, z kade a kam bude žiariť svetlo. Prvé pravidlo určuje, že svetlo nesmie človeka oslňovať. Nemalo by byť teda otočené priamo oproti očiam. Vhodný uhol je z ľavej strany (hlavne pri pravákoch) a mierne spredu. Zdroj môže žiariť aj zvrchu, ale tak aby si človek netienil rukou, ktorou pracuje.

Zakázaná jednotvárnosť. Osvetlenie by nemalo prenikať len z jedného zdroja, pretože by sa človek rýchlo unavil. Ideálne je svetlo zvrchu aj zľava. Toto však záleží na charaktere práce, ktorú zamestnanec vykonáva.

Rozhranie svetla a tmy. Oči sa namáhajú aj pri prudkých prechodoch zo svetla do tmy. Preto by sa mala hygiena dodržiavať aj v priestoroch kde človek síce nepracuje stále, ale tieto miesta pravidelne navštevuje. Platí to aj pre osvetlenie priestorov hál, WC, miestností kde sú kopírky, tlačiarne, a podobne…

Sila svetla. Príliš silné svetlo neprospieva citlivým očiam a zbytočne ich namáha. Slabé svetlo môže pôsobiť očné kŕče, bolesť hlavy a únavu. Intenzita žiarenia by mala byť viac ako 500 Lux.

Farba. Odporúča sa používať biele, alebo žlté osvetlenie.

K celkovej správnej hygiene pracoviska však neprispieva len svetlo. Je tu mnoho faktorov, ktoré zabezpečujú spokojnosť pracovníkov a ich optimálnu produktivitu.

Faktory celkovej hygieny pracoviska

Teplota by mala byť od 18 do 20 stupňov. Nemala by prudko klesať ani stúpať. Pre príklad – keď sa kancelária v prítomnosti zamestnanca prudko prekúri, začne byť ospalý. Takto by sa malo zabezpečiť aj klimatizovanie a komfortné vykurovanie v halách, toaliet, kuchynky…

Celková klíma. Vymaľovanie, výzor kancelárie, farby, rastliny… toto všetko ovplyvňuje zamestnanca.

Foto na titulke: Pixmac.sk, autor fotografie – Luc Legay