Nezáleží na tom, či ešte študujete, alebo či ste sa už dávno vrhli na pracovné povinnosti. Prakticky celý život ide o to, aby si človek zaistil nejaký finančný príjem, vďaka ktorému si bude môcť dovoliť to, čo potrebuje, alebo chce, a samozrejme musí aj zabezpečiť rodinu a platiť dane. Každá práca je však iná. Zamestnanci sú odmeňovaní odlišne, nech už robia viac, či menej náročnú prácu. Mnohokrát je však ohodnotenie nespravodlivo vysoké, alebo nizke. Kto však sme, aby sme vedeli s presnosťou určiť hodnotu ľudského výkonu… Pozrime sa na profesie, pri ktorých zamestnanci určite nemusia žiť z ruky do huby.

Práca s PC

Ako je to na Slovensku?

Čo sa týka domácej pracovnej scény, najlepšie ohodnotení pracovníci vykonávajú hlavne riadiace funkcie. Ide predovšetkým o manažérov, ktorí stoja nad podnikom ako hlavní predstavitelia a koordinujú prevádzku, komunikujú s investormi a zháňajú zákazky.

Ďalšie širšie zameranie najlepšie platených profesií nájdeme v IT oddelení. Tento relatívne nový odbor sa rýchlo vyvíja a vykazuje naozaj veľké zmeny. S tým súvisí vysoký záujem ľudí o IT služby, čo znamená veľa pracovných miest. Navyše sa objavujú stále nové IT odbory a zamerania, taktiež vyvíjanie inovácií si žiada samostatnú pozornosť, ktorá je výborne platovo ohodnotená.

Ktoré sú teda najlepšie platené profesie SR?

  • IT manažér, IT architekt
  • IT projektový manažér
  • Finančný manažér
  • Advokát
  • Softvérový inžinier
  • IT konzultant

Vidíte, že v počítačoch je naozaj veľká budúcnosť. Vývojová činnosť noviniek vyžaduje technický talent a tiež dobré organizačné schopnosti a veľkú samostatnosť a flexibilitu. Vysoké ohodnotenie tak vyplýva najmä z predpokladu, že túto prácu nemôže robiť ktokoľvek. Profesionalita v tomto prípade nie je výhodou, ale hlavne povinnosťou. Pracovať vo veľkých firmách nie je pre každého.

A čo vo svete?

Vezmime si na porovnanie USA. Tam už manažéri a počítače nie sú takou novinkou. Vývoj v oblasti informatiky a podnikania tam prebieha rýchlejšie a tak sa sústredia na iné záležitosti. Prekvapivo najvyššie ohodnotená je oblasť zdravotníctva. Medzi najlepšie platené profesie sa tak zaraďuje práca biomechanika, či fyzioterapeuta.

Foto: pixmac.sk, dancetechtv – flickr