Naša vláda nám opäť pripravila prekvapenie v podobe zmien i v zamestnaneckých vzťahoch. Od 1.1.2013 novela sociálneho a zdravotného poistenia prinesie zopár noviniek. Zmeny v dohodách o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľ bude môcť uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Pri práci na dohodu bude poistenec povinne dôchodkovo poistený tak ako zamestnanec. Preto poberateľovi predčasného starobného dôchodku, ktorý bude pracovať na dohodu, zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Čo znamená, že ľudia pracujúci na dohodu, sa dostanú platovo na rovnakú úroveň ako riadni zamestnanci. Dohodári budú platiť rovnaké odvody. Pracovať na dohodu sa od nového roka vyplatí študentom a dôchodcom, ktorí si za prácu na dohodu zaplatia nižšie odvody ako keby pracujú na zmluvu. Okrem zníženia čistých príjmov prinesie táto zmena aj výhody, napríklad to, že sa takáto práca zaráta do výpočtu dôchodku. Vznikne nárok na nemocenskú dávku a ošetrovné.

Výkon práce na dohodu sa práci na zmluvu vyrovná len pri platení odvodov. Dohodári nebudú mať nárok na výhody prislúchajúce riadnym zamestnancom (stravné lístky, nárok na dovolenku, kratšia výpovedná lehota). Zákonník práce obmedzuje počet hodín, ktoré môžu dohodári odpracovať a to najviac 350 hodín ročne, čo je 29 hodín mesačne.

Aké odvody budú dohodári odvádzať?

Dohoda o brigádnickej práci študentov – žiaci strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne: garančné a úrazové poistenie.

Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti: garančné a úrazové poistenie, starobné poistenie a rezervný fond.

Dohoda o brigádnickej práci študentov (ostatní študenti okrem žiakov strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne) a poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti: garančné poistenie a starobné poistenie, rezervný fond a invalidné poistenie.

Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom: garančné poistenie, úrazové poistenie, starobné poistenie, rezervný fond, invalidný fond a zdravotné poistenie

Ostatní dohodári s pravidelným príjmom: garančné poistenie, úrazové poistenie, starobné poistenie, rezervný fond, invalidný fond a zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti

ZDRAVOTNÉ POISTENIE – SAMOPLATITELIA

Vymeriavací základ samoplatiteľov (”dobrovoľne nezamestnané osoby”) na zdravotné poistenie sa zvyšuje od 1.1.2013 na 50% priemernej mzdy.

Pre rok 2013 to bude znamenať minimálny vymeriavací základ 393 eur (Pozor, s platnosťou už od 1.1.2013 !).

Od 1.1.2013 tak samoplatitelia budú platiť poistné na zdravotné poistenie vo výške: 14% z 393 eur = 55,02 eur.

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Dávka v nezamestnanosti priznaná po 1.1.2013 sa vypočíta najviac zo základu daného ako 2-násobokpriemernej mzdy.

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Nemocenská dávka sa vypočíta aj po 1.1.2013 najviac zo základu daného ako 1,5-násobok priemernej mzdy.

INVALIDNÉ POISTENIE

Od 1.1.2013 poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a poistenec, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na invalidné poistenie neplatí za uvedených poistencov ani zamestnávateľ.

Veríme, že horeuvedený prehľad zmien, vám pomôže zorientovať sa v návale zmien v sociálnom a zdravotnom poistení.

Foto na titulke: Pixmac.sk, SPX1MSD