Súčasná situácia na Slovensku núti mnohých z nás porozhliadnuť sa po práci aj za hranicami našej krajiny. Množstvo mladých ľudí, avšak aj ,,staršie ročníky“ odchádzajú za prácou do zahraničia.

Vo všeobecnosti sú to najmä rôzne pomocné práce v skladoch, závodoch, mraziarňach. Taktiež sú to remeselné práce, ktoré sú ,,vonku“ omnoho lepšie ohodnotené ako u nás doma. Nemožno zabudnúť na opatrovateľské služby, po ktorých je dopyt predovšetkým v susediacom Rakúsku a Nemecku. Kým muži odchádzajú za prácou prevažne do Holandska, Anglicka či Írska, ženy uprednostňujú už spomínanú prácu opatrovateliek v Nemecku, Rakúsku a Anglicku, kde má táto práca zaujímavé finančné ohodnotenie. Môže však prácu opatrovateľky vykonávať každý? Existujú nejaké kritéria, ktoré musí uchádzač o túto prácu spĺňať? Tak teda pozrime sa na to:

O tento typ práce prejavujú záujem prevažne ženy, avšak mužský záujemca nie je výnimkou. V prípade mužov však môže čakanie na sprostredkovanie práce trvať o čosi dlhšie. Dôvodom môže byť, že rodina uvedie vo svojich požiadavkách, že hľadá na opatrovanie výlučne ženu. Vekové obmedzenia ako také nie sú, avšak agentúry aj rodiny uprednostňujú ženy vo veku od 23 do 60 rokov. Dobrý zdravotný stav by mal byť samozrejmosťou.

Na prácu opatrovateľky sú chtiac-nechtiac potrebné aj duševné predpoklady. Jednou z nich je odolnosť voči stresu, či schopnosť zachovať si pokoj v krízových situáciách. Predsa len, opatrovanie starších ľudí a detí si vyžaduje istú dávku trpezlivosti. Ide o prácu, kde je potrebný zodpovedný prístup a empatia. Samozrejme, veľa žien sa rozhodne pre túto prácu práve kvôli výške zárobku. Toto by však nemal byť prvoradý faktor. Treba sa predovšetkým pozerať na svoje predpoklady, či už fyzické alebo psychické.

Agentúry na sprostredkovanie práce majú taktiež svoje požiadavky na uchádzačov o prácu. Ide o potrebu vlastniť certifikát z opatrovateľského kurzu a taktiež znalosť cudzieho jazyka minimálne na komunikatívnej úrovni. Uchádzačky a uchádzači, ktorí absolvovali stredné zdravotnícke školy, resp. majú vyššie zdravotnícke vzdelanie nemusia absolvovať opatrovateľský kurz.

Výberu agentúry venujte dostatočnú pozornosť. Zbierajte informácie všade, kde je to možné. Informujte sa osobne v agentúre alebo telefonicky, pozrite si jej referencie. Na internetových stránkach nájdete množstvo stránok s diskusnými fórami, kde si ženy odovzdávajú a vymieňajú svoje skúsenosti.

Foto na titulke: SXC.hu