Príjemný úsmev, silné podanie ruky, pevné postavenie. Ideálny prvý dojem. Na tom záleží pri spoznávaní ľudí zrejme najviac. Ak pri prvom stretnutí neprebehnú vzájomné sympatie alebo aspoň nenadobudnete dobrý pocit z človeka, ťažko neskôr zmeníte názor. Osoba vás potom musí naozaj úporne presvedčiť svojimi činmi a konaním, aby sa váš pohľad na ňu zmenil. Dávajte si preto na prvý dojem veľký pozor, obzvlášť ak ide o pracovný pohovor.

Na pohovore, na ktorom sa uchádzate o pracovnú pozíciu by ste mali prísť v dobrej nálade. Je jasné, že vami bude lomcovať nervozita, no aspoň navonok nedávajte nič najavo. Snažte sa pôsobiť suverénne, profesionálne a vyrovnane. Urobíte tak skvelý prvý dojem a vysnívaná práca môže byť vaša. V prvom rade je dôležité správne podanie ruky. Potenciálny nadriadený by vám mal ruku ponúknuť ako prvý a vy nezabudnite na jej prijateľné stlačenie. Podanie ruky bez citu vypovedá o akomsi nezáujme či dokonca falošnosti človeka.

Pred pohovorom nezanedbajte poriadnu prípravu. Tá vám môže dodať nemalé body navyše. Na možného budúceho zamestnávateľa tak zapôsobíte. Ak budete vedieť základné informácie o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o miesto, budete o krok bližšie k získaniu pozície. Zistite si aj pár údajov z histórie a o vzniku firmy pre prípad, že by padla otázka, čo viete o fungovaní spoločnosti. Nie ste spôsobilá vedieť všetko, preto hovorte len to najdôležitejšie, aby ste prejavili svoj záujem.

Na pracovnom pohovore sa snažte pôsobiť pokojne, vyrovnane a sebaisto. V prípade, že si vy nebudete veriť a budete pochybovať o sebe, budú tak na vás pozerať aj ľudia, ktorí majú rozhodnúť o vašom pracovnom osude. Zakryte svoj strach úsmevom, buďte prirodzená, nenásilná a váš prvý dojem vám môže zabezpečiť právu, po ktorej túžite.

Foto: pixmac.sk, SPX1MSD