Prenájom bytu či iných priestorov je jednou z dôležitých vecí, ktoré sa v živote človeka vyskytujú, často nie iba raz. Meníme bývanie, podnikáme, potrebujeme priestory pre život, realizáciu, existenciu. Dnes nie je problém pozháňať priestory, kde by sme sa mohli naplno venovať sebe, rodine či našim aktivitám. Realitné kancelárie či súkromné osoby ponúkajú množstvo ponúk, ktoré je možné využiť. Zložitejšie je však nájsť vhodné podmienky, ktoré potrebujeme a serióznu osobu, ktorá nás nevyužije a nevytiahne od nás iba peniaze. Ľudia majú množstvo skúseností s prenajímaním bytov, často sú bezradní, sklamaní. Pri takom dôležitom kroku si treba uvedomiť, že pozornosť a opatrnosť je nutná a pamätať na svoje práva, no zároveň i povinnosti.

V prípade, že ide o byty na prenájom uzatvára sa zmluva väčšinou na dobu určitú. Pamätajte na to, že v prípade nájomného vzťahu na dobu neurčitú, pri riadnom a zodpovednom platení nájmu máte jednu veľkú výhodu. Nemôžete prísť o bývanie iba tak z jedného dňa na druhý pretože prenajímateľ je povinný hľadať vám náhradný byt. Ten by mal spĺňať rovnaké podmienky ako ste mali doteraz.

Nájomná zmluva sa uzatvára v písomnej forme a je dôležité, aby obsahovala určenie zmluvných strán a ich základné informácie teda celé mená, ich adresy, rodné čísla a čísla občianskeho preukazu. Ďalej sa v zmluve uvádza opis bytu ako aj jeho zariadenie. Veľmi dôležitá je tiež výška nájmu, ktorú budete mesačne platiť a tiež spôsob a termín platby. Nemali by chýbať ani vzájomné práva a povinnosti, na ktoré sa môžete v prípade problémov odvolať.

Základom je preštudovať si nájomnú zmluvu poriadne, v pokoji a bez zbytočného stresu. Predtým, ako ju podpíšete vám musí byť všetko jasné a musíte s tým plne súhlasiť. Na svoje povinnosti, ako aj práva pamätajte a snažte sa ich dodržiavať. Problémy môžu nastať v prípade nedostatkov, ktoré by mohli brániť riadnemu užívaniu bytu. Ak ste ich ako nájomca nespôsobili, vyriešiť problém by mal majiteľ. Vzniknutý problém je mu však potrebné ihneď nahlásiť, inak za škodu zodpovedáte vy. Ak si napriek vašej výzve majiteľ nesplní svoju povinnosť, môžete škodu odstrániť vy a následne žiadať náhradu vašich nákladov.

Ak sa rozhodnete prenajať si podnikateľské priestory, podpisujete zmluvu o prenájme nebytových priestorov na podnikanie. Vo všeobecnosti je podobná nájomnej zmluve a obsahuje predmet nájmu, účel, dobu, nájomné či práva a povinnosti.

Obozretnosť pri prenájme je kľúčová, aby ste sa nedostali do problémov spojených s užívaním priestorov. Nikdy nepodpisujte zmluvu pod tlakom, doprajte si čas a trvajte aj na svojich podmienkach, ktoré máte.

Ilustračné foto na titulke: SXC.hu