Buďte radi, ak je s vaším zdravím všetko v poriadku a to isté môžete povedať aj o blízkych. Ak sa však obávate, čo sa môže stať a aké neduhy by vás mohli postihnúť, zvážte životné poistenie. To môže byť zábezpekou nielen pre vás, ale aj pre rodinných príslušníkov.

Byť poistený je v súčasnosti skôr nutnosťou ako potrebou. Ak však máte obavy, z čoho životné poistenie budete platiť, je reálne flexibilne meniť poistné sumy podľa vašich momentálnych okolností. Navyše, vďaka jednej zmluve môžete poistiť nielen seba, ale aj ďalších členov rodiny.

Zabezpečenie aj pri vážnych chorobách

Napriek medicínskym pokrokom môžeme konštatovať, že riziko rakoviny je stále veľké. Rizikové životné poistenie poskytuje krytie aj v prípade takýchto vážnych situácií. Okrem rakovinových ochorení máte zaručené plnenie aj pri neduhoch, ako je slepota, hluchota či skleróza multiplex. Ako samozrejmosť sa v tomto prípade berie poistenie smrti alebo invalidity, ktorá je dôsledkom úrazu alebo ochorenia. Dokonca v niektorých situáciách je zaručené dvojnásobné plnenie.

Investujte

Dá sa povedať, že investičné životné poistenie je značne podobné tomu rizikovému – je ochranou pred nepriaznivými životnými situáciami, umožňuje poistencovi meniť výšku poistnej sumy a rovnako je správnou voľbou, ak chcete zabezpečiť a chrániť vašich blízkych. Jeho hlavnou vlastnosťou je však to, že zahŕňa aj investovanie peňazí, pričom je možné meniť investičné stratégie, teda ako a kde budete investovať.

Vyberte si z viacerých variantov

Model poistenia musí vyhovovať najmä potrebám klienta, a preto je životné poistenie rozdelené na dva varianty – rizikové a investičné.

Prvé menované je vhodnou voľbou pre osoby, ktoré majú rodinu a deti, ktoré by sa v prípade nečakanej smrti alebo úrazu ocitli vo finančne nelichotivej situácii. Okrem zdravotných ťažkostí je nepríjemným momentom aj to, ak poistená osoba nedokáže splácať úver. Preto ak sa poistník stane napríklad práceneschopným, z poistenia mu bude plynúť finančné krytie úverových splátok. Ak sa teda obávate aj niečoho takého, rizikové poistenie môže byť riešením.

Druhou voľbou je investičné životné poistenie, ktoré je spojením rizikového poistenia a investovania peňazí. Z poistnej sumy sa istá časť použije na náklady v prípade rizikovej situácie a druhá časť je investovaná v podielových fondoch. V ponuke existuje viacero typov investičného poistenia – pre deti, pre dospelých alebo môžete založiť poistenie pre deti, ktoré budú mať až do dôchodkového veku.

Pri investovaní prostredníctvom tohto poistenia ste ochránení pred infláciou – znižovaním kúpnej sily peňazí. Taktiež je na poistenej osobe, aby si flexibilne menila poistné sumy.

Ak sa už rozhodnete pre akýkoľvek typ životného poistenia, pri každom z nich sa ochránite pred nepríjemnými životnými situáciami. Pozitívnym aspektom však môže byť to, že investovaním si môžete finančne prilepšiť.