plesové šatyNovember je tu a blíži sa aj sviatok Kataríny a s tým súvisiace Katarínske zábavy. Tento sviatok je tradičný, s bohatou históriou. V tento deň boli zakázané všetky ženské práce a bol určený výlučne na tancovačku. Táto zábava bola posledná pred adventom, kedy sa nejaké zábavy usporadúvali. Aj dnes táto tradícia pretrváva, aj keď niekedy už v trochu inej podobe. Práve v tomto období sú obľúbené rôzne podujatia, zábavy a plesy. A ako aj v minulosti, aj teraz by chceli byť ženy na takejto udalosti najkrajšie. Ako sa ale líšilo obliekanie na Katarínsku zábavu v minulosti od toho súčasného?

Kedysi a dnes

Obľúbeným odevom boli kedysi kroje. Tie boli symbolom náboženstva, svetonázoru či sociálnej vrstvy, v ktorej ženy žili. Dnes sú to spoločenské šaty a musíme uznať, že ich je mnohonásobne viac a ich výber je skutočne rozsiahly. Či už to boli kroje, alebo šaty, obidva typy sa vyznačujú tým, že by mali byť krásne a mali by upútať.

Materiály, z ktorých boli vyrobené kroje, podliehal predovšetkým prírodným podmienkam. Spracúvali sa z kože, priadze, ovčej vlny alebo ľanu. Aj keď bola ich kvalita prvotriedna a prepracovanie hodnoverné, dnes je doba o niečo vpred a vy máte možnosť vybrať si šaty vyrobené z množstva ďalších kvalitných materiálov.

Máme možnosť výberu

Meniace sa politické a hospodárske podmienky urýchlili postupný prechod kroja k mestskému odevu, ktorý už v polovici 20. storočia prenikol do všetkých oblastí Slovenska. Aj keď už nie je výroba tohto druhu odevu populárna, kroje sa využívajú aj dnes. Dnes nás rôzne plesy a iné spoločenské udalosti nútia rozmýšľať nad otázkou, čo si na seba obliecť. Kroje síce boli in, no dnes sú v kurze spoločenské šaty.

Tak ako aj v minulosti, aj dnes by žena nemala pôsobiť dojmom lacného vkusu, ale dojmom elegantnej dámy. Plesové šaty by mali byť teda decentné a zároveň pompézne a luxusné. V otázke ich dĺžky je výber na vás, aj keď väčšina žien uprednostňuje šaty, ktoré sú dlhšie. Doba je o krok vpred a vy si môžete tradíciu a zábavu vychutnať krásne a pútavo v najkrajších spoločenských šatách, ktoré môžete nájsť aj online bez toho, aby ste trávili čas v obchodoch ich hľadaním.