Asi nebude žiadnou novinkou, keď budeme tvrdiť, že množstvo ľudí žije v súčasnosti nezdravý život. Život plný stresov, permanentného sa náhlenia za niečím. Už aj mladí ľudia cítia tlak a dostávajú sa tak do slepej uličky, z ktorej nenachádzajú cestu späť. Svet sa náhli za materiálnymi hodnotami a zabúda na mladé generácie.

Nie je prekvapením, že deti si odnášajú z domu hodnoty, ktoré videli u svojich rodičov. Veľa rodín žije buď zo dňa na deň a stoja na pokraji biedy alebo naopak, rodičia často žijú pre svoju prácu a na deti nejako neostáva čas. Aj jedno aj druhé je extrém. Samozrejme finančné zabezpečenie je dôležité, ale mnohí s dobrými úmyslami spôsobia pravý opak. Určite je najdôležitejšia rodina. Dieťa by malo cítiť teplo domova, malo by sa domov tešiť a vnímať ho ako miesto bezpečia a istoty. Avšak najnovšia počítačová hra toto dieťaťu neposkytne. Dôležitý je kontakt dieťaťa a rodičov. Dospelí čoraz menej prejavujú záujem o svoje deti. Netvrdíme, že vedome, ale práve únavná práca a večné problémy ich vyčerpávajú natoľko, že na deti im neostáva dostatok síl. Je potrebné zmeniť postoj. Mnohí rodičia tak urobia až vo chvíli, keď zistia, že ich dieťa neprimerane reaguje na rozličné situácie, dosahuje podpriemerné výsledky v škole alebo sa nejakým spôsobom dozvedia, že sa stretáva s problémovými rovesníkmi. Často si potom kladú otázku čo spravili nesprávne, kde zlyhali. Už v materských školách učiteľky registrujú problémové správanie detí. Práve ich správanie je zrkadlom domácnosti, v ktorej vyrastajú. Možno tu vypozorovať gestá, jazyk akým sa rodičia doma rozprávajú, ich prístup k dieťaťu. Často si rodičia neuvedomujú ako nevedome formujú svoje deti. Ostávajú zaskočení, keď ich učiteľka upozorní na neprimeraný slovník alebo agresívne správanie dieťaťa. Samozrejme netreba za všetko obviňovať rodičov. Často sa stáva, že dieťa po nástupe do materskej školy pod vplyvom svojich rovesníkov mení svoje správanie a reakcie. Deti napodobňujú nielen dospelých, ale odkukávajú rôzne slová a gestá aj od svojich spolužiakov. Výrazný vplyv má taktiež televízia a internet, ktorý je už súčasťou skoro každej domácnosti.

S istotou možno povedať, že my dospelí máme byť pre deti vzorom. Snažme sa im teda byť dobrým príkladom.