1. Informácie o výhercoch daných súťaží budú zverejnené v magazíne TopZena.sk po ich ukončení.
  2. Do každej súťaže sa môže súťažiaci zapojiť len jedenkrát.
  3. O výhre výhercov informujeme e-mailom alebo telefónom zvyčajne následujúci pracovný deň po ukončení súťaže. Do súťažného formulára zadávajte pravdivé informácie a hlavne funkčný kontakt. Pokiaľ sa nám nepodarí spojiť s výhercom do 24 hodín, výhra prepadá.
  4. Magazín TopŽena.sk má právo súťaž skrátiť, predĺžiť alebo zrušiť bez predchádzajúceho oznámenia.
  5. Účasť každého je dobrovoľná a užívateľ zároveň vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.
  6. Magazín TopŽena.sk si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie týchto podmienok.

Pokiaľ ponecháte zaškrtnutú voľbu „Posielajte mi, prosím, na e-mail informácie o nových súťažiach, novinkách a akciách TopŽena.sk“, dávate nám Váš súhlas pre príjem informačných sprav magazínu TopŽena.sk.