Zas a znova, ako každý rok v tomto období, tu je čas, keď sa začínajú zapĺňať fitness centrá, dráhy na plávanie, obsadzujú sa miesta na skupinových cvičeniach a voľné termíny telocviční sú čoraz zriedkavejšie. Športovo aktívni ľudia sa sťahujú z vonkajších priestorov, kde doteraz bicyklovali, behali či inak športovali, do uzavretých priestorov, kde sa môžu aj počas zimných mesiacov udržiavať vo fyzickej forme a nepribrať zbytočné kilogramy, ktoré sa potom neskôr budú pred letom ťažko zhadzovať. Ak nie ste práve osobou na samostatné cvičenie pre jednotlivcov, kde sa musíte sami seba tlačiť do výkonov, zvoľte si skupinové cvičenie, ktoré vedie skúsený, certifikovaný inštruktor.

výskok

Cvičenie by vás malo baviť aurčite nemôže vo vás vzbudzovať povinnosť ho vykonávať. Jedným z nákazlivých skupinových cvičení je jumping (angl. skákanie), ktoré sa cvičí na špeciálnych trampolínkach s opierkou na ruky. Jumping je kardio cvičenie v spojení s rytmickou, modernou hudbou, podľa ktorej sa cvičí. Vedená hodina väčšinou trvá šesťdesiat minút, počas ktorých inštruktor či už zvolí techniku choreografie, ktorá sa opakuje, alebo volí postupne rôzne cviky a skupine ukazuje jeden za druhým. Na začiatku pre nových cvičiteľov určite vysvetlí spôsob skákania, a to na celej ploche nôh a len na výplni trampolíny a v prípade zranenia vám vie zaručene pomôcť.

Nemajte strach, že by ste bez skúseností cvičiť nemohli. Hodiny sú síce rozdelené pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých, avšak záťaž a stupeň náročnosti si v podstate určujete sami. Čím vyššie dávate pri skákaní kolená, tým viac posilňujete brušné svaly a nohy. Na jumpingu sa neskáče do výšky, trup ostáva na mieste, pracuje brucho, nohy a zadok. Pokročilejší „skákači“ už pridávajú aj ruky. Záver každej hodiny patrí posilňovaniu brušných svalov, prípadne aj rúk. Inštruktor by mal venovať pár minút aj strečingu a postupnému vydýchaniu. Uvidíte, ako si dobre zacvičíte a na druhý deň budete cítiť bolesť na celom tebe.

Ilustračné foto: pixabay.com