4. máj 2004 sa do histórie Slovenska, navždy zapísal ako vstup Slovenska do Európskej únie. Tento krok priniesol množstvo zmien, ktoré sa dotkli nielen bežných občanov, ale aj podnikateľov. Azda najciteľnejšou zmenou, bolo prijatie eura, čo pre podniky znamenalo zaobstaranie euro pokladnice, čo mnohí obchodníci hodnotili negatívne. Tentokrát, však aj podnikatelia môžu pocítiť výhody členstva v EÚ. Aj nasledujúca zmena, sa zaujíma o peňažné prostriedky. Využite možnosti, ktoré vám Európska únia, ako členovi podnikateľskej oblasti, ponúka a pokúste sa o využitie eurofondov!

Kto ich môže využiť?
Vraví sa, že v živote vám nikto nedá nič zadarmo. To však neplatí, ak ste podnikateľka a je vám ponúknutá finančná pomoc, nakoľko ste splnili základnú požiadavku tejto „finančnej politiky“ – máte národnosť krajiny, ktorá patrí medzi členské štáty Európskej únie. Táto finančná pomoc podnikateľom, je na prvý dojem poskytovaná nezištne, no hlavným cieľom tejto pomoci je, dohliadať na to, aby bola zabezpečená finančná stabilita v krajine a tak aj v celej Európe. Európska regionálna politika na Slovensku, má na starosti zmenšovať rozdiely medzi zaostalými a vyspelými regiónmi EÚ. Týka sa to aj hospodárskej, ekonomickej sféry a tak je podpora podnikania jej hlavnou prioritou.

Druhou podmienkou, pre získanie eurofondov, je splnenie požiadavky, pri ktorej je rozhodujúca vaša oblasť podnikania, pretože čerpanie eurofondov nie je umožnené všetkým podnikateľom. Platia tu isté obmedzenia, pre aké podniky je umožnená táto finančná pomoc, ktorá sa špecializuje skôr na rozvoj malého a stredného podnikania, uprednostňuje skôr regióny, pre ktoré je typická vysoká nezamestnanosť a sú doslova odkázaný na získanie eurofondov. Šancu na využívanie eurofondov, však majú aj živnostníci, obchodné spoločnosti, podnikatelia, ktorých úspešnosť získania finančnej pomoci, môžu zvýšiť aj vedomosti, získané na školení o podmienkach získania príspevku z eurofondov. Pomoc a cenné informácie, konkrétne šité na vašu podnikateľskú situáciu, vám môže poskytnúť aj Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Ako ich môžete využiť?
Peňažnú pomoc z eurofondov, môžete využiť v podobe štrukturálnych fondov, ktorými sa zaoberajú implementačné agentúry zriadené slovenskými ministerstvami. Tie, zverejňujú všetky potrebné informácie a predkladajú výzvy na podávanie projektov a iné dôležité dokumenty. Európske štrukturálne fondy obsahujú – Európsky fond regionálneho rozvoja a Sociálny fond.

Urobte si radosť

Nádherná spodná bielizeň a plavky »

Podprsenky, nohavičky, župany, oblečenie, plavky a ešte omnoho viac. Nízke ceny, TOP kvalita, skladom a 8% z hodnoty nákupu dostanete späť!