Možnosť presadiť sa na pracovnom trhu ovplyvňuje predovšetkým vzdelanie, schopnosti a prax uchádzača o zamestnanie. Aby ste obstáli u zamestnávateľa a zvýšili tak šancu na získanie dobrej pracovnej pozície, musíte mu ponúknuť také zručnosti a schopnosti, ktoré od vás vyžaduje.

Ak ste vyštudovali vysokú školu a po pritom ste získali už nejakú prax, je to pre vás polovičná výhra u zamestnávateľa. Vzdelávanie a prax totiž zvyšujú šance na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Samozrejme, nie každý má vyštudovanú vysokú školu a nielen v tomto prípade to možno napraviť absolvovaním ďalšieho vzdelávania – jazykových či rekvalifikačných kurzov. Ide o vzdelávanie, ktoré umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie a rekvalifikovať sa. V súčasnosti môže každý absolvovať rozličné organizačné formy štúdia: doplňujúce, rozširujúce, špecializačné a rekvalifikačné štúdium či štúdium popri zamestnaní. V niektorých spoločnostiach môže priamo zamestnávateľ zabezpečiť ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov. Avšak väčšina z nich si radšej vyhľadá zamestnanca, ktorý už disponuje požadovaným vzdelaním bez možnosti výučby priamo vo firme.

V súčasnosti je takmer v každej firme podmienkou ovládanie anglického či nemeckého jazyka. Práve v tomto období, na jeseň, veľa jazykových škôl otvára rôzne kurzy. Máte možnosť si vybrať z intenzívnych či polročných kurzov, kurzov zameraných len na komunikáciu či zamerané na prax – napr. oblasť obchodu, práva, financií a podobne. Dôležité sú spôsoby výučby, ktoré si vyberiete. Dnes už nie je novinkou tzv. Callanova metóda alebo veľmi podobná Direct metóda, ktoré sa považujú za moderné metódy výučby, ktorých cieľom je stále opakovanie slovíčok a viet. Ide o metódy zamerané na konverzáciu. Keď si vyberiete metódu, nemenej dôležitý je doklad, ktorý získate po ukončení jazykového kurzu. Ak sa chcete uplatniť v zahraničí, smerodajný bude pre vás medzinárodne platný certifikát. Každopádne pre zamestnávateľa slúži doklad o absolvovaní jazykového kurzu ako dôkaz o úrovni zvládnutia cudzieho jazyka, na základe ktorého vie identifikovať presne vedomostnú úroveň držiteľa.

Okrem jazyka je nevyhnutnosťou znalosť počítačovej techniky. Aj keď mnohí z vás už základy získali zo školy, stále sa nájdu aj takí, hlavne starší ľudia, ktorí bohužiaľ nemali možnosť sa na škole naučiť niečo z informačných technológií. Našťastie pre nich je tu pomoc v podobe rôznych počítačových kurzov, kde sa naučia základy ako MS Windows, MS Office, tvorbu webových stránok či počítačovú grafiku. V ponuke nechýbajú ani spomínané rekvalifikačné kurzy, vzdelávanie z oblasti účtovníctva, marketingu, manažmentu či školenia z oblasti odbornej spôsobilosti (elektrotechnik, kurič a podobne). Práve takéto vzdelávanie je podstatné pre ďalšiu kariéru. Niektoré pozície vo firmách si vyžadujú pokročilú znalosť napr. ekonómie, ktorú vám pomôžu získať takéto kurzy.

Ak už viete, aké vedomosti potrebujete doplniť, je dôležité vybrať spomedzi množstva inštitúcií, ktoré organizujú kurzy vzdelávania. Sústreďte sa na tie, ktoré sú predovšetkým akreditované ministerstvom školstva, pretože len také inštitúcie vám vďaka kurzom ďalšieho vzdelávania pomôžu získať znalosti, ktoré vám zaručia získanie vašej vysnívanej pracovnej pozície.

Foto: FreeDigitalPhotos.net