Wellness je zdravý spôsob života, ktorý v sebe zahŕňa rovnováhu tela a ducha, mysle vedúci k celkovému dobrému pocitu a radosti zo života. Wellness je zároveň aj alternatívna medicína, ktorá sa využíva ako účinná prevencia ale aj ako liečba pri ochoreniach, z dôsledku disbalancie medzi prepojeniami celej osobnosti. Ide napríklad o ochorenia spojené s obezitou, stresom, či negatívnym spôsobom myslenia.

Wellness je pre mnohých známy skôr ako prostriedok nadobudnutia nových síl a dokonalého relaxu. Saunovanie, kúpanie v termálnych bazénoch alebo masáže a zábaly patria k najčastejším ponukám wellness služieb komerčných zariadení. Táto myšlienka je však iba súčasťou wellnessu, samotný wellness ako spôsob zdravého životného štýlu, zahrňuje každodenné dodržiavanie určitých pravidiel v rámci udržania zdravia, krásy a spokojnosti.

Základy wellness myšlienok môžeme nájsť už v starovekom Grécku. Antický filozofovia často rozoberali pojmy duše a tela, pochopenia osudu, spirituality, rodiny, životného prostredia, práce, peňazí, sociálnej pomoci a voľného času. Pravidlá wellness života, sa zaoberajú aj týmito myšlienkami; preto je wellness chápaný aj ako životná filozofia. Gréci predbehli svoju dobu, keď uvažovali nad rovnováhou medzi telom a dušou, čo je základ dnešného wellnessu. Aby človek mohol byť spokojný, musia byť všetky jeho časti v rovnováhe, pretože človek je celistvá bytosť.

K základným myšlienkam wellness patrí:
Rovnováha tela – týka sa správnej výživy, pravidelného cvičenia, ideálne každý deň, žiadnej lenivosti, dobrej fyzickej kondícii, aktívneho života;
Rovnováha mysle – zahrňuje pozitívne myslenie, aj kritické myslenie, ovládanie stresu, emocionálnu inteligenciu, snahu o dobré medziľudské vzťahy, schopnosť milovať, sebaúctu, humor a hru, zodpovednosť a prijať s úctou všetko to, čo človeku osud prináša.