Povolanie žienka domáca je asi tou najbežnejšou pracovnou skúsenosťou, s ktorou prichádza každá z nás do denného kontaktu. V hrncoch sa jedlo samo nenavarí a rovnako aj čisté oblečenie potrebujeme na každý deň. Deti potrebujú cítiť spokojnosť a lásku pri matkinom objatí. Žena si však uvedomuje, že len zo samotnej lásky rodina nevyžije.

Každá zo žien preto po skončení materskej dovolenky potrebuje nastúpiť do zamestnania. Niekedy ju však okolnosti v kariérnom raste ovplyvnia natoľko, že opäť aj proti vlastnej vôle zostáva doma. Tu nastupuje celý rad problémov, ktoré súvisia predovšetkým s finančnou zábezpekou pre rodinu. Výdavky na bývanie, stravu, oblečenie, škôlku či školu sa samy jednoducho neuhradia. Ak príjem vášho partnera nie je natoľko vysoký, aby pokryl celkové mesačné náklady, treba situáciu urýchlene riešiť.

Ženy s maloletými deťmi, ktoré pred nastúpením na materskú mali zamestnanie, nie sú v porovnaní s ostatnými (nezamestnanými) ženami v značnej výhode. Musíte si predovšetkým zosumarizovať okolnosti, ktoré sa vo vašom živote za tri roky v čase materskej zmenili. Pre dieťa musíte v prvom rade zabezpečiť opatrovanie, ak nemá možnosť navštevovať materskú školu. Opatrovanie bude nevyhnutne potrebovať, aj keď váš pracovný čas presiahne rámec prevádzkových hodín v materskej škole. Ak ani partnerov pracovný čas s tým nebude korešpondovať, ste opäť vystavená pracovným obmedzeniam.

Matky, deti a práca?!

Najideálnejšie je mať niekoho z blízkej rodiny, kto vám aj s dieťaťom, aj s prácou pomôže. Nie v každej rodine to však takto funguje. Žena s dieťaťom, ktorá zostane aj po materskej dovolenke doma, si musí uvedomiť, že tým ohrozuje predovšetkým samu seba. Odborne a kariérne upadá. Informačný a technologický pokrok stále napreduje. Žena nenadobúda profesijné zručnosti a na štúdium počas starostlivosti o dieťa jej taktiež veľa času nezvýši. Stráca rovnako pracovné návyky a aj jej spoločenský život klesá.

Ženy takúto situáciu riešia po dohode so zamestnávateľom úpravou pracovného času. Na to sa však netreba spoliehať, a preto musíte rozmýšľať aj o ďalšom možnom riešení tejto situácie. Mnoho žien maloletých detí aplikuje svoje odborné znalosti na prácu z domu. Takto to riešia napríklad účtovníčky, administratívne pracovníčky, redaktorky či pedagogičky s možnosťou doučovať alebo opatrovať ďalšie deti.

Mnoho žien sa po rôznych stretoch s nevyhovujúcimi pracovnými podmienky odhodlá samostatne podnikať, a tak si organizovať svoj pracovný čas a iné povinnosti. Na to však potrebujete zo začiatku väčšie finančné investície, ktoré sa vám nemusia ani do roka vrátiť. Ďalšie sa napríklad chytia príležitosti pracovať na skrátený pracovný úväzok alebo brigádnicky, pričom ste v popoludňajším hodinách už mimo svojho pracovného času. Pri tejto forme zamestnania treba však rátať nielen s menším množstvom odpracovaných hodín, ale aj následne s menšou plácou. Aj takéto sú pracovné podmienky súčasných matiek maloletých detí.

Foto: pixabay.com