Živnosť je predovšetkým sústavná podnikateľská činnosť, v ktorej sám živnostník určuje podmienky podnikania. Samostatné podnikateľské rozhodovanie so sebou prináša aj obrovskú zodpovednosť. Nik za vás nevyrieši žiaden problém, podnikateľské riziko nesiete sama.

Ak chcete v banke požiadať o pôžičky, napríklad hypotéky, vaša cesta k úveru na rozdiel od bežných zamestnancov bude oveľa zložitejšia. Priebeh žiadosti resp. jej posudzovanie zo strany banky je rozdielne. Rozdiel je v dokladovaní príjmov.

  • Príjem z trvalého zamestnaneckého pomeru sa dokladuje potvrdením o príjme a výpismi z bežného účtu.
  • Príjem zo živnosti sa dokladuje daňovým priznaním, potvrdením z daňového úradu a výpismi z podnikateľského účtu.

Banka pri posudzovaní schopností splácať hypotekárny úver u živnostníkov vychádza predovšetkým z daňového priznania podnikateľa za posledný kalendárny rok. Pokiaľ výsledok daňového priznania nie je pre vás ako podnikateľku priaznivý, v niektorých bankách môžete požiadať o tzv. individuálne posúdenie. V takomto prípade sa vychádza z vášho priemerného mesačného obratu. Sú však aj banky, ktoré túto možnosť neponúkajú a nie sú ochotné robiť žiadne výnimky a príjem určujú len na základe čistého príjmu z daňového priznania. Pri posudzovaní sú rozdiely, nakoľko banky vyvinuli osobitné postupy práve pre takúto časť klientov. Vo väčšine prípadov sa snažia daňové priznania optimalizovať. Daňové priznanie však nemusí kompletne odrážať vašu príjmovú situáciu ako živnostníčky. Banky preto v rámci svojich schválených postupov môžu vychádzať z obratov na účte , prípadne z obratov podľa daňového priznania, teda z tržieb. Vo väčšine prípadov je takéto schvaľovanie zdĺhavejšie, nakoľko ide o individuálne posúdenie. Dôležitým faktorom je aj to, že banky posudzujú klienta z hľadiska výšky jeho príjmov a skôr rizikovosti odvetvia, z ktorého príjem plynie než z hľadiska typu zamestnania. Klientky, ktorí plynulo prestúpili z pracovného pomeru na živnosť, bývajú zvýhodnení skôr z hľadiska dokladovania svojho príjmu. Banky sú v takýchto prípadoch ochotné urobiť výnimku a schváliť úver bez nutnosti doloženia daňového priznania, v prípade ako predložíte zmluvu, na základe ktorej pre „zamestnávateľa“ pracujete. Je to výhodou ak živnosť trvá dlhšie ako zdaňovacie obdobie, čiže k preukázaniu príjmov zatiaľ nemôžete predložiť daňové priznanie.

TIP: Pre podrobné informácie si kliknite na – hypotéka pre živnostníkov!

Banka pri tom rozlišuje o aký typ živnosti ide. Príjem živnostníka je posúdený z hľadiska oblasti, v ktorej sa pracovná činnosť vykonáva. Iná situácia je z hľadiska nákladov pre živnostníčky, ktoré niečo vyrábajú, produkujú a úplne iná pri obchodníčkach kde sú náklady skôr administratívneho charakteru. Podľa oblasti podnikania môže banka určiť napr. % obratov, ktoré je schopná uznať ako čistý príjem.