Vzali ste sa a spoločne máte niekoľko krásnych detí. Tešíte sa zo všetkých ich úspechov a aj ten najmenší problém riešite vo dvojici. Všetko je na pohľad krásne, no ani váš vzťah nie je ideálny. V poslednom čase váš partner trávi veľmi málo času doma… A presne to sa negatívne odzrkadľuje na vašom vzťahu.

Pracovná vyťaženosť

To je asi tým najčastejším dôvodom. Aj štandardný osemhodinový pracovný čas sa pre rôzne porady, plánovania a zastupovania môže predĺžiť. Ak sa to stáva výnimočne, nie je dôvod na paniku. Ak častejšie, zanedlho zistíte, že si spoločne ani nemáte čo povedať. Alebo skôr je toho tak veľa, že sa vám to ani nechce riešiť. Ostávate ticho a každý si robí svoje. V domácnosti je práce taktiež dosť. Sama pri deťoch prestávate odrazu všetko stíhať. Nemáte čas na seba, na svoje záľuby a dlhší relax. Problémy vyústia v konflikty a ste opäť na začiatku. To rozhodne nevedie nikam!

Odzrkadlí sa to aj vo vzťahu k deťom

Málo času stráveného doma s rodinou výrazne ovplyvní aj vzťah k deťom a vnímanie detí otca ako najdôležitejšieho člena v rodine. Deti si každú napätú situáciu uvedomujú. Ak vedia, že otec sa doma zdrží len na krátko, prestávajú k nemu prejavovať rešpekt. Mama im otca nikdy nenahradí. Potrebujú aj jeho lásku, no rovnako aj pokarhanie či čas strávený na ihrisku.

Venovať sa svojim záľubám len v obmedzenom režime

Ani v manželstve či pri deťoch sa svojich záľub netreba vzdávať. No rozhodne by ste partnerovi nemali dovoliť stráviť celý víkend na horách bez vás a deťoch. Výnimočne áno, ale nie pravidelne. Skôr uvažujte nad spoločnými záľubami. Tým treba venovať asi najviac času. Ak sa to dá, tak aj spoločne s deťmi. Bicyklovanie, plávanie či prechádzky v prírode zvládneme v každom veku. V partnerskom živote sa jednoducho musíme naučiť trochu iných pravidiel. A postupne ich vysvetľovať aj partnerovi. To môže niekedy trvať dlhšie, ako ste predpokladali.

Foto: pixabay.com