Ženy musia zvládnuť mnoho etáp, ktoré ich výdrž preskúšajú vo viacerých životných oblastiach. Sú dámami, aj keď sa im žiada zostať doma v teplákoch a mikine. Ako matky pracujú nonstop, nárok na maródku im malí drobci jednohlasne zamietnu. V práci potrebujú získať na serióznosti a dôveryhodnosti. V domácnosti sa od nich vyžaduje stopercentná čistota a excelentné kuchárske umenie. Samozrejme, všetko závisí aj od podpory okolia a najbližších.

Pre každú ženu by mal byť tou najdôveryhodnejšou oporou partner. Spoločne by mali prekonávať všetky problémy a tešiť sa z každého úspechu. Ak všetko rozdeľujú na Tvoje a Moje, sú si skôr cudzí než nerozluční. Nikdy si nemôžeme byť stopercentne istí, že nás žiadna kríza nedokáže dolapiť. Či už partnerská, finančná alebo pracovná – každá z nich nás doženie k slzám.

Pre ženu je obdobie materstva a radosti z vytúženého dieťaťa niečím neopísateľným. Neexistuje nič krajšie než pohľad na spokojné a šťastné dieťa, ktorému ste dali život. Obdobie materskej dovolenky má patriť starostlivosti a výchove o potomka. Ak je žena väčšinu dňa odkázaná len na seba, so všetkými možnými problémami sa musí vedieť dokonale popasovať. Ani táto životná etapa nie je len o kolísaní a výmene špinavých plienok. Ženu neraz potrápia rôzne existenčné problémy.

Finančné problémy žien v období materskej, respektíve rodičovskej dovolenky

Otázka financií v súvislosti s materskou dovolenkou nie je pre ženu obzvlášť obľúbenou témou. Predovšetkým ak pred nastúpením na materskú bola žena riadne zamestnaná a teda aspoň do istej miery nezávislá od financií svojho partnera. Počas materskej sa však razantne všetko mení. Financie, ktoré prichádzajú na účet matky, slúžia predovšetkým na výdavky pre potreby dieťaťa.

V tomto postavení sa žena odrazu stáva finančne odkázaná od partnera. Obidvaja buď túto situáciu vôbec neriešia, pretože partnerov zárobok je dosť vysoký na to, aby nepocítili žiadnu tieseň. To je azda ten najideálnejší príklad.

Často sa však stretávame so ženami, ktoré tento finančný deficit výrazne pociťujú. Okrem toho túto tieseň dokáže znásobiť neohľaduplnosť partnera či neochota zo strany blízkych. Neraz sa stáva, že po prvom roku strávenom na materskej by žena rada nastúpila do zamestnania. Ak dieťa nechce dať do jasličiek, respektíve ak nie je ani voľné miesto, je opäť odkázaná na pomoc druhých. Môže sa však ľahko stať, že počas jej pracovnej doby sa nebude mať kto starať o dieťa. Tak sa opäť ocitá na samom začiatku. Žena uprednostní spokojnosť a potreby dieťaťa. Manžel ju buď v tom podporí, alebo si jej a lásku ich spoločného dieťaťa ani nezaslúži. Tri roky predsa nie sú večnosť a potom sa žena opäť vráti do spoločenských  a hektických pracovných dní.

Foto: pixabay.com