Dozvedeli ste sa radostnú správu, že čakáte dieťa? Skvelé! Ale viete, čo vás nasledovných 9 mesiacov čaká? Viete, aké nástrahy číhajú na vás a na vaše nenarodené dieťa? Chcete spoznať vývin embrya, neskôr plodu od prvého až po deviaty mesiac? Ak ste odpovedali kladne, máme pre vás ešte jednu radostnú správu – práve tu sa dozviete všetko dôležité o tehotenstve! Zvládnite tehotenstvo bez problémov… Pohodlne sa usaďte a pripravte sa na príchod svojho dieťaťa v deviatych častiach o priebehu tehotenstva…

Čo treba vedieť?

Pýtate sa, čo vás čaká? Počas najbližších deviatych mesiacoch si vytvoríte najpevnejšie možné puto, ktorým je puto medzi matkou a jej dieťaťom. Tehotenstvo vyžaduje zvládnutie náročných biologických zmien, psychických a emocionálnych a taktiež sociálnych zmien. Biologické zmeny charakterizujú napríklad príznaky tehotenstva – predovšetkým vynechanie menštruačného cyklu, ale aj biologické zmeny v súvislosti s vývinom embrya. Z psychického a taktiež z emocionálneho hľadiska, sa stanete už o pár mesiacov, najdôležitejším človekom pre svojho potomka, jeho oporou a takisto útočiskom. Tehotenstvo znamená dlhodobú cestu, ktorou budete sprevádzať svoje dieťa po jeho ceste. Sociálne zmeny sa týkajú napríklad zmeny vzťahu so svojím priateľom, či manželom.

Aké zmeny nastávajú vo vývine embrya resp. aké zmeny prebiehajú vo vašom organizme?

Prvé dva mesiace tehotenstva, dostalo vaše dieťa meno – embryo, zárodok. Začína sa rozsiahla fáza, vývin jednoduchých orgánov. Začínajú sa vyvíjať „zárodky“ pľúc, pečeň už začína vylučovať žlč, mozog začína pracovať a vysielať potrebné elektrické vlny. Už v treťom týždni, má embryo nedokonalé, primitívne srdce, ktoré v podstate, dokáže už samo biť. Zárodok na konci prvého mesiaca, dosahuje v priemere 2 – 2,5 milimetra, no napriek tomu, dokáže adekvátne k možnostiam, reagovať na svete okolo seba!

V tele tehotnej ženy, prebieha nespočetné množstvo zmien – od zmien telesného vonkajšku až po významnú, hormonálnu činnosť. Pre prvý trimester sú typické ranné nevoľnosti, zvracanie, únava. Hlavne počas tohto obdobia, zvýšte prísun kyseliny listovej, ktorá chráni embryo pred vznikom rázštepu chrbtice, oddychujte a vyvarujte sa stresu.

Foto: SXC.hu