Mikroorganizmy sa vyskytujú nielen všade okolo nás, sú tiež nutnou súčasťou ľudského tela a to ako na jeho povrchu, tak aj vo vnútri. Ako je to však s výskytom mikroorganizmov v prevádzkach školských jedální? Ktoré mikroorganizmy sú nebezpečné, ktoré choroby môžu vyvolať a ako správne pripraviť pokrmy, aby sme nepoškodili zdravie stravníkov?

Uvedené baktérie ako E. coliBacillus cereusStaphylococcus Listeria monocytogenesSalmonella spp. a Campylobacter spp patria medzi najvýznamnejšie patogény spojené s konzumáciou kontaminovaných potravín. Do potravín sa môžu dostať najčastejšie z pracovníkov alebo z prostredia – z ovzdušia, z pracovných pomôcok, pracovných plôch atď.

Zároveň celé množstvo baktérií žije bežne prítomné na povrchu ľudskej pokožky, na povrchu slizníc ústnej a nosnej dutiny a to bez poškodenia hostiteľa.

Tými najnebezpečnejšími mikroorganizmami sú listerie, salmonela a kampylobakter, E. v špecifickom sérotypu – O157. Rizikových mikroorganizmov je ale celá rada, napríklad stafylokok. Nebezpečné sú najmä pre skupiny obyvateľov so zníženou funkciou imunity, pre malé deti, osoby staršieho veku a pacientov.

Ak kuchárky budú postupovať podľa správnych hygienických praktík, budú správne manipulovať s potravinami a po tepelnej manipulácii budú dodržiavať termínové reťazce, čo znamená udržiavať všetko pri teplote nad 60 ° C alebo rýchlo ochladiť potraviny, majú hygienickú prevenciu skutočne zabezpečenú.

Samozrejme nemožno podceniť aj jedálenské zostavy a ich čistotu.

Vybavenie školskej jedálne vám prinášajú AJ produkty.

Foto: pixabay.com