Najkrajšie sviatky v roku sú už za dverami. Neklopú, no aj tak dokážu do našich príbytkov vniesť neopakovateľnú magickú atmosféru. Čas akoby sa zastavil. Ľudia sú milší, okolie pokojnejšie a všetci očakávame… Očakávame, čo prinesie nový rok. Čo sa v našich životoch zmení, koľko nových ľudí spoznáme a v koľkých rozhodnutiach budeme úspešní.

Nezabúdajme však, o čom Vianoce v skutočnosti sú. Sú krásnym kresťanským sviatkom, oslavou narodenia Ježiša Krista. Nechajme rozoskvieť to pravé čaro. Venujme sa tomu, čím ozajstným má vianočný čas naplniť naše roztržité domácnosti a temperamentné povahy. Nedajme sa opäť zlákať tými ligotavými ozdobami v oknách, zahoďme všetky darčeky. Odvážne?

Venujme sa viac tichu, sebareflexii a tajomnej vianočnej atmosfére. To počas bežných dní v roku rozhodne neabsolvujeme. A ak aj áno, tak len okrajovo, v rámci niekoľkých útržkov našich voľnočasových aktivít. Teraz nastal ten pravý čas, keď si treba uctiť symboly želanej hojnosti, pokoja a lásky v kruhu najbližších.

Spievajme o Vianociach a milujme vôňu štedrovečernej hostiny

Zabudnime na všetko, čo nás trápi. To, čo sa nám ma na päty prilepiť, rado si nás nájde aj v iné dni. Radšej sa v tieto dni zamyslime nad jednoduchšími krásami života. Vianoce sa nám ponúkajú v celej svojej magickej kráse. Obzrime sa za všetkými ľudovými motívmi, tradíciami a symbolmi kresťanskej vianočnej oslavy.

Štedrým dňom sa končí adventný pôst. Večera symbolizovala hojnosť, malá slávnostný charakter a patrila upevňovaniu rodinných pút. Charakter štedrej večere je spojený s množstvom ľudových zvykov, ktoré by sme mali prehlbovať aj v súčasnosti. Nezabúdajme preto na bohato prestretý stôl ani na rôzne maličkosti s o to väčšou výpovednou hodnotou.

Domácnosť má byť pred oslavným Štedrým dňom čistá, uprataná a vyzdobená voňavou zeleňou. Nádherný vianočný stromček je tradične vyzdobený ovocím, pečivom a sviečkami. Je symbolom ochrany a prosperity v rodine.

Vnesme aj na naše štedrovečerné stoly tradičné polievky, múčne jedlá, voňavé koláče a ryby. Domácnosťou sa má šíriť vôňa medu, cesnaku a ovocia. Pálené pre dospelých tiež nie je žiadnym štedrovečerným zákazom. Tradične by sme si mali vychutnať teplú kapustnicu, kyseľ, opekance či rezance s makom. Držme sa zaužívaných zvyklostí. Nezľahčujme si prípravu štedrej večere rýchlymi (polo)tovarmi.

Na stole vám nesmie chýbať strúčik cesnaku. Je symbolom zdravia, respektíve obrany proti všetkým neduhom. Sladkosťou medu, malým medovým krížikom na čelo by ste si mali zabezpečiť požehnanie, dobrotu a lásku. Malá šupina z kapra pod vianočným obrusom súvisí s rozmnožením peňazí, bohatstva v rodine. Nezabúdajme ani na modlitbu. Poďakujme sa za všetko, čo nám rok 2018 priniesol. Prajme si navzájom viac šťastia, lásky a rodinnej pohody!

Foto: pixabay.com