Pixmac000058201821Hovorí sa, že koľko jazykov viete, toľkokrát ste človekom. Ovládanie cudzieho jazyka vám môže otvoriť obrovské množstvo dverí do sveta, biznisu a priniesť vám toľko možností, o akých sa vám ani nesnívalo. Môžete ísť pracovať do veľkých medzinárodných firiem a využívať cudziu reč. Čím viac ich viete, tým lepšie pre vás. A už dávno je známe, že lepšie je vedieť menej známy jazyk ako je angličtina či nemčina, pretože bude po vás väčší dopyt a budete jednou z mála s takýmito jazykovými schopnosťami.

Najlepšou možnosťou na osvojenie si cudzieho jazyka bola školská výuka. Teda, aspoň na naučenie sa základov jazyka. Ostatné už je na každom jednotlivcovi, ako s týmito neplatenými informáciami naloží. Skvelou možnosťou sú jazykové školy nielen v Bratislave, kde si za kurzy zaplatíte a lektori sa vám budú podľa toho aj náležite venovať. Tieto školy nepatria k lacným záležitostiam, no ak ste odhodlané a naozaj sa z vlastnej vôle chcete učiť, potom je to dobrá voľba. Zväčša sú lektori zahraniční, čiže cudzí jazyk si budete osvojovať od učiteľa, ktorého je tento jeho rodným.

Ak však máte dobré základy a chcete sa zdokovaľovať, potom je ideálnou cestou čítanie kníh. Nemusíte sa púšťať hneď do klasických románov, v ktorých je jazyk ešte aj v slovenčine zastaralý, ale začnite s jednoduchými knihami. Možno niekedy aj rozprávkami pre deti. Dostanete sa do čítania a po čase sa určite sporozujete, ako už nemusíte ani zastavovať a jednotlivé vety prechádzať niekoľkokrát. Pôjde vám to ako od ruky a slovná zásoba sa vám rozšíri.

Taktiež sa rýchlejšie naučíte aj správne stavby viet. Ak je pre vás ťažké a zdĺhavé čítať knihy v cudzom jazyku, tak pozerajte filmy alebo seriály. Na začiatku môžete zvoliť len audio v tomto jazyku a nastaviť si slovenské titulky, no čím rýchlejšie, tým lepšie zmeňte aj titulky. Ak budú v slovenčine, stále vás to bude lákať ich čítať a nebudete počúvať jazyk. Ak aj titulky budete vidieť v cudzej reči, viac sa naučíte.

Foto: pixmac.sk, Rune Mathisen – flickr