Píšeme ho do kolónky, pri vyplňovaní formulárov a žiadostí. Je merítkom dĺžky života, poukazuje na pracovné schopnosti v životopise. Každý rok si ho pripomíname, väčšinou je znakom radosti, že sme opäť o 365 dní starší. Je to základná informácia, ktorá nás zaujíma pri prvom stretnutí s neznámym človekom; zoznamovanie sa, by bez neho bolo netradičným. Áno, vek človeka zaujíma takmer každého z nás. Je však vek, skutočne dôležitý?

Vek – zabezpečujúci poriadok a systém, alebo je to len nepotrebný údaj?
Informácia o veku, nám dáva pocit zmysluplnosti života. Pre niektorých ľudí, by sa bez veku, stal život jedným veľkým chaosom, bez pravidiel, bez možnosti zatriedenia ľudí do kategórií a vytvorenia si prvotného dojmu. O vek je záujem, aj v prípade otázky životných skúseností a poukazuje na schopnosti osobnosti; koľko máte rokov, však nerozhoduje o tom, koľko viete o živote. Navyše, motív zistenia veku u ženy, môže byť aj spoločenský faux-pas; je to otázka na telo, ktorá nemusí byť každému príjemná a opýtaného, môže dostať do nepríjemnej situácie.

Niektoré kultúry, však nepoznajú vekové kategórie, čas plynie rovnako rýchlo, v ich ponímaní je prítomnosť jediný zmysluplný životný cieľ. Mnohé kultúry sveta, vôbec nevedia, aký dátum narodenia im prislúcha, koľko majú rokov a ako dlho žili ich rodičia. Rozvinuté krajiny, si zakladajú na veku, mnohokrát je práve vek, prekážkou, prečo sa zaľúbené páry, v ktorých je jeden partner podstatne mladší, alebo starší, skrývajú, alebo napokon ukončia vzťah…

Na veku záleží… skutočne?
Ak si mladá, krásna žena „uloví“ staršieho, väčšinou finančne zabezpečeného muža, automaticky si vyslúži titul – zlatokopka. Ak sa staršia, zrelá žena, stretáva s mladším mužom, automaticky v tomto vzťahu nejde o lásku, a mladík dostane pomenovanie – zajačik. Iste, možno sa nájdu vzťahy, ktoré „nesceľuje“ vzájomná láska, dôvera vo vzťahu alebo rešpekt, ale akým právom, sa človek môže hrať na sudcu a opovážlivo sa vyjadrovať na úkor dvoch ľudí, ktorých jediné, čo rozdeľuje, je ich vek? Im predsa na veku nezáleží, tak prečo všeobecná mienka spoločnosti, rozpráva o tom, že na veku záleží? Prečo na veku záleží? Nezáleží vo vzťahu skôr na láske?