Deti treba viesť aj k láske a ochrane prostredia, v ktorom vyrastajú. Učíme ich rôznym vrúcnym prejavom. Tak si osvoja lásku k rodičom, vychovávateľom či k starkým. Vštepujeme im základné životné hodnoty. Len vďaka nám vedia, že človek človeku a ani zvieraťu nemá ubližovať. Kreujme z nich sebestačných a slušných ľudí, nech sa za ich správanie v krátkej budúcnosti nemusíme hanbiť.

Škola im poskytuje základné, plnohodnotné vzdelanie. Učitelia ich upozorňujú aj na morálne princípy, lež snaha sa musí najprv objaviť na strane samotných detí. Žiaden rodič netúži po tom, aby ich dieťa pociťovalo v škole, že sa od svojich spolužiakov niečím líši. Tým nemáme na mysli fyziologické črty, ale reálne pomôcky a doplnky k vyučovaniu.

Svoje deti chceme vystrojiť do školy v tom najlepšom oblečení. Nech náš drobec žiari ako hviezda, len či sa v tom aj tak cíti. Nezaostávame ani vo vyhľadávaní multifunkčných pomôcok do školy. Peračníky od výmyslu sveta a rovnako aj dosky na učebnice. Tie sú často oveľa ťažšie než samotné učebnice dokopy.

Čo tak prestať súperiť s veternými mlynmi? Móda sa mení každým dňom a malé deti aj tak zo všetkého rýchlo vyrastú. Nepotrebujú školské batohy v pastelových farbách. Stačí, ak nebudú rizikom pre zdravý vývin chrbtice. Učme deti hodnotám a láske k zdravému a ekologicky nezaťažovanému životnému prostrediu. Veď bez zdravého ovzdušia nebudeme môcť kvalitne žiť ani my.

Ekologické a šetrné riešenia pre balenie detských pokrmov do školy

Najčastejšie deťom pripravujeme desiate do papierových vrecúšok. Balíme ich do nevhodných mikroténových sáčkov alebo plastových dózičiek, ktoré okrem iného nešetria ani miestom v školskom batohu. Moderná doba myslí aj na ekologickejšie spôsoby. Netvrdíme, že tým zachránime celú zemeguľu, no pokúsiť sa predsa o to môžeme.

Štýlovým, rovnako praktickým a ekologickým riešením na desiatu do školy sa čoraz viac stáva rolovacie vrecúško. Jednoducho doň uložíte pečivo, rôzne druhy ovocia či zeleniny. Sú multifunkčné, netoxické a šetrné k životnému prostrediu. Ďalšou výhodou je aj možnosť opakovateľného použitia. Ľahko ich očistíte vlhkou handričkou, niektoré možno oprať na jemnom, ručnom programe.

Sú praktickým ekologickým vrecúškom, alebo ich ľahko použijete ako súčasť štýlového prestierania. Sú riešením, ktoré nám pomáha predchádzať baleniu a uskladňovaniu potravín v plastových či hliníkových obaloch. Aj takouto environmentálnou víziou možno upevňovať detské hodnoty a princípy v živote. Možno si poviete… Jedno rolovacie vrecúško na suchý zips nezastaví ani chudobu, ani boje vo svete. Avšak stav a kvalita našej planéty je len výsledkom často neuvedomelej ľudskej sily.

Foto: pixabay.com