Úspešné zodpovedanie na problematiku ako začať podnikať, sa nezaobíde bez vyriešenia otázky – aká forma podnikania je pre vás najvhodnejšia? Na mieste je aj nájdenie odpovedí na otázky – prečo sa rozhodnúť pre živnosť alebo s akými nevýhodami, treba rátať pri podnikaní formou s.r.o.? Práve táto právna a organizačná štruktúra podnikania odštartuje činnosť podniku a z vás sa oficiálne stane podnikateľka.

Aké výhody, vám poskytne podnikanie formou živnosti?

  • Samostatné rozhodnutia – živnosť je predovšetkým sústavná, podnikateľská činnosť živnostníka, v ktorej sám živnostník určuje podmienky podnikania. Pri živnosti sa nemusíte obávať, že sa nedohodnete s ďalšími obchodnými partnermi; nebudete sa musieť podriaďovať názorom nikoho iného.
  • Žiadne delenie zisku – aj pri deľbe zisku, môžete byť súkromníkom. Žiaden obchodný partner vás nepodvedie, nik iný, len vy sama, budete mať prístup k financiám a tak si môžete užívať ziskovosť podniku, dosiahnutú len vďaka vášmu úsiliu.

Aké nevýhody, vám poskytne podnikanie formou živnosti?

  • Vlastná zodpovednosť – samostatné, podnikateľské rozhodovanie so sebou prináša aj obrovskú zodpovednosť. Nik za vás nevyrieši žiaden problém, podnikateľské riziko nesiete sama.
  • Žiadne delenie nákladov – radosť z toho, že nemusíte deliť zisk, sa iste vyrovná trpkému uvedomeniu si, že aj všetky náklady podniku budú len a len vaše. Vstupný kapitál, náklady na obstaranie majetku a ostatné finančné položky rozpočtu, budete musieť zaplatiť z vlastného vrecka.

Aké výhody, vám poskytne podnikanie formou s.r.o.?

  • Žiadne odvody do sociálnej poisťovne – ak sa neplánujete vo vlastnej firme zamestnať, a nenadelíte si odmeny, môžete sa tešiť na to, že vám ubudnú z krku starosti o povinné odvody do sociálnej poisťovne.
  • Nižšie podnikateľské riziko – v istom zmysle slova, možno hovoriť o tom, že vaše podnikateľské riziko môže byť nižšie z dôvodu ručenia len majetkom firmy.

Aké nevýhody, poskytuje podnikanie formou s.r.o.?

  • Vyššie náklady – založenie s.r.o. si vyžiada vyššie náklady, ako založenie živnosti; ide napríklad o zákonom stanovené základné imanie, minimálne vo výške 5 000 Eur. Náklady za spísanie zakladateľskej listiny a kolkov sú tiež náročnejšie finančné operácie.
  • Zložitejšie účtovníctvo – narozdiel od živnosti, kde sa uplatňuje jednoduché účtovníctvo, podnikanie formou s.r.o. si bude vyžadovať zložitejšie, podvojné účtovníctvo. Zároveň sa pripravte na to, že vaša firma si nebude môcť uplatniť nezdaniteľný základ dane.