Niektorí čítajú horoskopy každý deň a riadia sa presne podľa nich. Iní sa zase na ich účet len zabávajú. Pomocou horoskopu sa určuje charakter osoby alebo jej karmy. Môžu však slúžiť aj na predpoveď budúcnosti. Ktoré je to správne, sa určuje ťažko, jedno je však isté – horoskopy majú dlhú tradíciu.

Priekopníkmi Babylončania aj Indovia

Za prvých, ktorí rozdelili ročnú púť Slnka zverokruhom medzi dvanásť súhvezdí, sú považovaní babylonskí kňazi – astrológovia. Im sa tiež pripisuje zostavenie prvých horoskopov. Najstarším zachovaným horoskopom je diagram z roku 410 p.n.l. Išlo o horoskop syna babylónskeho panovníka Šuma Usa. Slovo horoskop pochádza z gréckeho horoskopos, čo znamená znamenie času. Systém dvanástich domov sa však dokázateľne používal už v starovekej Indii okolo roku 3000 p.n.l.

Okolo roku 200 p.n.l. sa v helénskej astrológii presadil novy systém tvorby horoskopov, čím sa rozšíril pôvodný babylonský systém. Tento sa v priebehu polstoročia ustálil, pravdepodobne vďaka dielu jedného človeka alebo neznámej malej astrologickej škole. V podstate sa horoskopy zostavujú takýmto spôsobom až doteraz. Zaviedol sa totiž systém domov, aspektov a používalo sa sedem klasických astrologických planét. Neskôr došlo v arabskej a západnej astrologickej tradícii k určitým modifikáciám.

Horoskop sa zostavuje podľa mnohých prvkov

Západná astrologická tradícia počíta pri zostavovaní horoskopu s rôznymi prvkami, ako sú astrologické planéty, zverokruh, astrologické domy, ascendent a descendent, stálice, asteroidy, citlivé body a podobne. Zverokruh obsahuje dvanásť znamení, ktoré sa podľa niekoľkých kritérií ešte rozdeľujú na mužské a ženské, základné, pevné a pohyblivé. Tiež ich rozdeľujeme podľa štyroch základných živlov na ohnivé, zemské, vzdušné a vodné.

Horoskop je najčastejším produktom astrológie. Ide o veľmi starý odbor, ktorý hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a dejmi na istom mieste povrchu Zeme. Väčšina smerov astrológie sa zakladá predovšetkým na zverokruhu a domoch.

Foto: Bigstockphoto