Keď ráno vstanete, rutinne sa pripravíte, oblečiete, nalíčite, zrejme vôbec neuvažujete a ani v kútiku myšlienkach vás nenapadne, že z práce nemusíte vyjsť bez problémov tak, ako ste tam ráno vkročili. Pracovné úrazy dnes už nie sú žiadnymi štatistickými číselnými údajmi, práve naopak, stávajú sa častejšie, ako by ste predpokladali.

Väčšina z tých, ktorým sa žiadny úraz v práci ešte neprihodil, nemajú ani najmenšiu potuchu, čo v takých situáciách robiť, na koho sa obrátiť a ako postupovať. Určite je lepšie byť dopredu informovaný, ako neskoro zistiť, že ste stratený a bez znalosti svojich práv, ktoré vám aj v týchto prípadoch náležite prislúchajú.

Najviac pracovných úrazov sa, očakávane, stáva v odvetviach ťažkej manuálnej práce. Zväčša je to lesníctvo, stavebníctvo, doprava, výroba a s nimi spojené typy prác. Nie je bez povšimnutia, že mnoho tých, ktorý pracovný úraz prekonali, nevenovali pred ním pozornosť aj patričnej preventívnej ochrane. Práve tej môžete byť v konečnom dôsledku vďačný a nezažívať popri liečení ešte aj finančné problémy, ak budete práce neschopný.

Pomôcť vám môže napríklad životné poistenie, ktoré je akousi povinnou nevyhnutnosťou nielen vtedy, ak pracujete manuálne a s ťažkými strojmi. Poistenie vám môže v kritických životných situáciách nielen pomôcť, ale aj zabezpečiť vašu rodinu. Banková spoločnosť Axa ponúka viacero typov poistení, a to aj investičné životné poistenie. Výhodou je sporenie a navyše sa nemusíte ani obávať straty vašej vloženej investovanej sumy. Po ukončení poistnej zmluvy je vám vyplatená čiastka zvýšená o určený úrok, a teda dostanete viac, ako ste vložili. Zároveň ste aj poistne krytý, takže získate dva v jednom.

Koniec koncov, najdôležitejšie je vôbec nejaké poistenie mať! Sprievodné výhody sú už len bonusom. No viete, čo je potrebné spraviť v prípade, že ste sa zranili v práci alebo máte trvalú chorobu zavinenú práve vašim povolaním? Prvým krokom, ktorý by ste mali podniknúť, je požiadať svoju sociálnu poisťovňu o takzvanú úrazovú dávku. Výška tejto dávky je prísne vypočítavaná Inšpekciou práce alebo v niektorých prípadoch aj samotným zamestnávateľom na základe miery zavinenia výkonu práce na úraz.

Pravdaže, najviac smerodajným je Zákonník práce, ktorý presne vymedzuje podmienky získania úrazovej dávky. Ak bol zamestnanec dostatočne poučený a vopred upozornený na situácie, ktorým sa má vyhnúť, pravdepodobnosť vyplatenia dávky sa rapídne znižuje a vo väčšine prípadoch vyplatená ani nie je.

Dávka je vyplácaná ako príplatok ku vymeranej miere mzdy pri bežnej práce neschopnosti, čiže prvých desať dní od zamestnávateľa a od jedenásteho dňa mzdu vypláca sociálna poisťovňa. Ak sa patrične preukáže, že zamestnávateľ je plne zodpovedný za úraz svojho zamestnanca, tak úrazová dávka je akýsi doplatok ku mzde vypočítaná tak, aby dosiahla hranicu osemdesiatich percent.

Pri uznaní dávky je však dôležitý fakt, že maximálna dĺžka jej vyplácania je jeden rok, no len za predpokladu, že zranený sa bude po celú dobu priznania dávky liečiť zo svojho pracovného zranenia. Zamestnanec je však povinný sám požiadať a zaujímať sa o proces uznávania a vyplácania tohto príplatku. Nápomocné je práve v takýchto situáciách aj komerčné poistenie, pretože vo chvíľach bez plného príjmu do domácnosti máte aspoň určitú náhradu za váš plat do dňa úrazu.

Foto na titulke: SXC.hu

Urobte si radosť

Nádherná spodná bielizeň a plavky »

Podprsenky, nohavičky, župany, oblečenie, plavky a ešte omnoho viac. Nízke ceny, TOP kvalita, skladom a 8% z hodnoty nákupu dostanete späť!