Ak sa dvaja ľudia milujú a vzájomne si rozumejú, pričom vekový rozdiel medzi nimi predstavuje asi 20 rokov, je možné aby tento vzťah vydržal alebo nie? Na to by vedeli najlepšie odpovedať iba samotné páry, ktoré si istú časť svojho spoločného života prežili, prípadne majú pred sebou ešte ďalšie krásne chvíle. Dnes však nie je ničím výnimočným vidieť pár, kde je vekový rozdiel očividný. Mnohí tvrdia, že je to lepšie ako ísť do vzťahu s rovesníkom, iní sú zásadne proti tomu. Ak sa však človek zaľúbi, nevníma vekový rozdiel, teda ani pozitíva či negatíva s tým spojené.

Prečo sa dokážu ľudia zaľúbiť do niekoho, kto má zrelší pohľad na svet, či mnohoročné životné skúsenosti alebo mladší atraktívnejší výzor a lepšiu fyzickú kondíciu? Niekomu vo vzťahu vyhovuje zrelosť partnera, ktorú nenachádza v niekom inom, ďalších očarí energia a mladý duch, iní zatúžia po fyzickej atraktivite mladého človeka. Dôvodov je veľa. Sú však takéto vzťahy schopné zvládnuť životné problémy, pri ktorých hrá vzájomný súlad a názorovosť ovplyvňovaná vekom, v živote veľmi dôležitú rolu?

Keď nastanú problémy
Jedným z vážnych problémov, ktorým môžu partneri prechádzať je spôsob trávenia voľného času. Mladí ľudia si ho totiž dokážu vychutnávať plným priehrštím, kým tí starší radšej volia solídnejšiu zábavu. S tým súvisia aj kamaráti oboch partnerov, kedy spoločné stretnutie nemusí vždy priniesť fantastický pocit z dokonalej zábavy.

Čo v prípade výchovy detí? Kým mladší zväčša dávajú deťom voľnejšiu ruku, sú benevolentnejší, starší sa viac snažia o dosiahnutie prísnejšej výchovy. Vzájomný nesúlad oboch rodičov nevplýva dobre ani na samotnú výchovu, ako ani na zdravý vývoj dieťaťa.

Mladí ľudia majú kondíciu a plní energie ľahšie zvládajú životné starosti. Majú množstvo plánov a nápadov, radi podliehajú zmenám. Starší majú radšej istotu, menej riskujú a nedisponujú toľkým životným elánom. Napriek mnohým odlišnostiam, existujú páry, ktorých láska je taká silná, že dokážu prekonať aj tie najťažšie problémy súvisiace s vekovým rozdielom. Vedia byť spolu šťastní, vychutnávať si život a v rozdielnosti svojho veku nevidia žiaden problém. Tento nesúlad však môže platiť aj v úplne bežnom vzťahu, kde je vekový rozdiel optimálny. Závisí tiež od samotnej povahy človeka a prístupu k životu. Preto otázka veku vo vzťahu síce zohráva dôležitú úlohu, na druhej strane je to individuálna záležitosť toho – ktorého partnerského vzťahu.

Foto: Flickr.com