Poznáme to skoro všetci. Stokrát sme sa pokúšali naučiť nejaký cudzí jazyk, stokrát sme začali a stokrát nás prešla chuť akonáhle sme prelúskali úvodné lekcie a nasledovali tie náročnejšie. Znechutene sme zavreli knihu a zahodili ju do kúta izby. Po prvotnom nadšení nás opantala skľúčenosť a frustrácia. Toto sa zvyklo opakovať so železnou pravidelnosťou. Kde sa stala chyba?

Tak ako každá ľudská činnosť sa začína určitým záujmom. A je jedno, či ten záujem pramení z nejakého vlastného popudu, alebo nás donútili vonkajšie okolnosti venovať sa tomu, či onomu. Dôležité je, že sme sa rozhodli začať. Ale vieme veľmi dobre, že prvotný záujem ani zďaleka nepostačuje. Je to síce chvályhodný impulz, no to je tak akurát všetko. Takže ako ďalej, ako vytrvať do tej doby, aby sme si mohli povedať, že to, o čo sa zaujímame, to čo sme si predsavzali, že to dotiahneme do zdarného konca.

Najskôr je potrebný seriózny záujem o cudzí jazyk

V prvom rade si musíme uvedomiť, ak teda hovoríme o učení sa cudzieho jazyka, že ide o zmysluplnú činnosť, ide o zmysluplnú aktivitu a nie o nejakú kratochvíľu. Ovládať dnes ten jeden cudzí jazyk, spravidla anglický, je nutnosťou, aby sme sa vôbec mohli pohnúť smerom von, za hranice našej vlasti. A nielen to. Takmer dennodenne prichádzame do kontaktu s cudzojazyčným písaným, alebo hovoreným slovom a je tak len na škodu nás a okolia, ak nevieme o čo ide. Nehovoriac už o tom, že pri každom pracovnom pohovore je cudzí jazyk výhodou, ak nie rovno podmienkou.

Takže sme si povedali, že nás záujem o cudzí jazyk je správny a taktiež je správne ak od nás budúci zamestnávateľ túto schopnosť, túto zručnosť vyžaduje. Lenže, čo by malo nasledovať hneď za ním. Mali by sme si stanoviť časový horizont, to znamená, že za aký čas sa ten, ktorý cudzí jazyk naučíme. Čím skôr, tým lepšie, pretože umelo predlžovať dobu výučby je krajne neefektívne a iba čo nás nanovo odradí od zdarného napredovania.

Kvalitná jazyková škola zabezpečí kvalitnú výučbu

Kedysi si jazykové školy koncipovali výučbu na šesť rokov. No ale povedzme si úprimne, pri dnešnom hektickom živote, kedy sa situácia mení doslova z hodiny na hodinu, si takýto luxus nemôže nikto z nás. Nakoniec, tento fakt si uvedomili aj samotné jazykové školy, a tak museli prispôsobiť výučbu súčasným podmienkam. Intenzívna výučba, kurzy šité na mieru podľa možnosti dochádzky, kvalitní domáci a zahraniční lektory, možnosť pravidelných jazykových sústredení, moderné výučbové metódy ako známa Callanova metóda a podobne.

Jazykové školy nespomíname náhodne. Je iste lákavé učiť sa cudzí jazyk doma v pohodlí bez stresu, no to je iba falošná ilúzia. Úvodné lekcie síce zvládnete takpovediac ľavou zadnou, no po niekoľkých týždňoch vás postihne situácia spomínaná v úvode tohto článku. Prídu prvé ťažkosti a vy, celí znechutení skončíte a ani ste poriadne nezačali. Aby ste sa tomuto neželanému efektu vyhli oblúkom, mali by ste sa prihlásiť do niektorej z moderných jazykových škôl, kde sa už postarajú, aby sa vaše počiatočné nadšenie nezmenilo na totálne zúfalstvo.

Metodika šitá každému záujemcovi na mieru

Keďže vieme, že dnes ľudia pracujú aj na tri smeny, iní zase podnikajú, mamičky sú s deťmi na materskej, a tak podobne, tak jazykové školy sa snažia vyhovieť akejkoľvek klientele. Dokážu zadeliť študentov do jednotlivých kurzov nielen podľa možnosti dochádzky, ale aj podľa veku. Je len pochopiteľné, že mladý človek navštevujúci základnú, alebo strednú školu bude mať iný prístup k výučbe ako dospelý človek. Rovnako, kurzy sa zvyknú koncipovať aj podľa zamerania študentov. Niektorí potrebujú ovládať napríklad nemčinu na úrovni bežnej komunikácie a v čo najkratšom čase, iní študenti prídu do jazykovej školy za účelom prípravy na maturitné skúšky.

Podľa týchto zameraní a rozsahu sa teda zvolí príslušná náročnosť, jazyková zásoba, počet hodín do týždňa a samozrejme metóda výučby. Pokiaľ však nejde o skutočne malú skupinku, prípadne individuálny prístup musí sa vyučujúci dohodnúť na istom kompromise, aby sa vyhovelo pokiaľ možno všetkým účastníkom kurzu. Nikomu síce viac vyhovuje počúvať, iný zase bazíruje na pravidlách slovenského pravopisu, no nikto sa nebude cítiť ukrivdený a nebude mať pocit, že vyhodil svoje peniaze zadarmo. Skúsení lektori dohliadnu na to, by každý študent dostal presne to, za čo si zaplatil.

Do jazykovej škole sa radi vrátite

Takýmto spôsobom sa v jazykových školách naučíte v podstate ľubovoľnému cudziemu jazyku. Svetu vládne angličtina, hneď za ním nasleduje nemčina, potom francúzština, španielčina, tak ďalej. Vykonaním záverečnej skúšky a získaním príslušného certifikátu všetko nekončí. Jazyková škola vám ponúkne napredovanie formou zahraničných študijných pobytov, kde si overíte to, čo ste sa doma naučili. Inak, to je vynikajúci krok k tomu, aby ste zvládli cudzí jazyk na jednotku. Každý vám potvrdí že až počas zahraničného študijného, alebo pracovného pobytu sa človek dokáže vyšperkovať doterajšie vedomosti.

Pokúsili sme sa vám vysvetliť prečo je vhodné naučiť sa cudzí jazyk prostredníctvom návštevy jazykovej školy. Je to rýchlejšie, kvalitnejšie a navyše s príslušným dokladom. Uvidíte, že aj každý ďalší cudzí jazyk sa budete chcieť naučiť týmto spôsobom.

Foto: pixabay.com