Asi každá z nás má v živote nejaké ciele. No hoci v minulosti boli viac-menej orientované len na rodinu, dnešným trendom je dosiahnuť v živote oveľa viac než len vychovať deti. Mnohé ženy dnes uvažujú o tom, ako sa stať úspešnou vo svojom zamestnaní, majú ambície rásť v tom, čo robia. A i keď si možno poviete, že to nie je možné, opak je pravdou.

Veľká časť okolia je presvedčená o tom, že ak žena dostane vyššiu pozíciu vo svojom zamestnaní, je za tým jej šarm, prípadne, že je to žena ľahších mravov a získala lepšie miestečko práve preto. V lepšom prípade si o vás budú šepkať, aké máte dobré známosti.

Možno pracujete v zamestnaní, v ktorom ani náhodou neuvažujete nad povýšením, nakoľko ste len rádová zamestnankyňa. Hovorím o práci vo firme, kde od rána do poobedia stojíte pri páse. Tým samozrejme nechcem dehonestovať vašu prácu, ale povedať, že aj vy sa odtiaľ môžete dostať na teplejšie miestečko. Pýtate sa ako sa to robí a či je to vôbec možné?

Všetko sa dá, stačí mať odhodlanie a pevnú vôľu, a verte mi, hovorím z vlastnej skúsenosti. Napriek tomu, že som mladá, prešla som si rôznymi zamestnaniami a v poslednom období môžem naozaj hovoriť o kariérnom postupe. Začínala som na zemiakovej brigáde, kde som chodila ako študentka. Neskôr som predávala v pohostinstve, robila som aj vrátničku. No a posledné roky som sa s mojimi skúsenosťami dostala do oblasti obchodu a služieb. Tu som sa dostala do kolotoča, ktorý vás strhne ani neviete ako, a ste tu ako doma. A keď vás práca baví, zrazu za ňu čoraz častejšie dostávate aj uznanie. Aby som to zhrnula, skončila som na pozícií finančný a hypotekárny poradca, čo je v banke jedna z najlepšie platených pozícií.

Ak teda milé dámy nemáte to šťastie a nerobíte v oblasti obchodu, marketingu či bankovníctva, môžete svoj osud aj tak zmeniť. Stačí, aby ste našli v sebe kus sebazaprenia a odhodlania a skúsili sa napríklad vzdelávať. Čím vyššie vzdelanie dosiahnete, tým pestrejšia ponuka pozícií sa vám naskytne. A môže to byť trebárs aj vo vašom súčasnom zamestnaní.

No v prípade, že sa necítite na štúdium, je tu aj iná možnosť. Buď zmeňte zamestnanie alebo si prečítajte článok ako začať podnikať a pustite sa do toho, čo vás skutočne napĺňa. Ako podnikateľka budete sama sebe pánom, možno aj pánom vašich podriadených.

Viac možností majú tie z vás, ktoré už pracujete v oblastiach, akými sú napríklad obchod, marketing, bankovníctvo a ďalšie. Tu máte prakticky neobmedzené možnosti. A nato, aby ste mohla uspieť ako vedúca pracovníčka, stačí naozaj málo. Poznám niekoľko príkladov, kedy vedúceho pracovníka robil človek, ktorý nemal vysokoškolské vzdelanie. Bol len šikovný. Buďte zodpovedná k svojej práci i k okoliu, snažte sa plniť si úlohy na sto percent a hlavne si stanovte ciele. Pretože ak nemáte cieľ, nemôžete rásť. Tu by som ešte podotkla, že ciele si určujte najlepšie v nejakých časových horizontoch, aby ste sa mohla sama ohodnotiť, nakoľko ste ich splnila. Len takýmto prístupom dosiahnete to, po čom túžite.

Na záver by som ešte raz apelovala a pripomenula vám, akú významnú úlohu v kariérnom postupe hrá vaša osobnosť. Naozaj buďte zodpovedné, aby sa vaši nadriadení na vás mohli spoľahnúť. Zdolávajte úlohy s ľahkosťou a precízne, aby vám nemali čo vytknúť. A nakoniec buďte úprimné sami k sebe aj k nadriadenému, aby vedel o vašich plánoch a do budúcna počítal aj s vami, pretože ak nič nenaznačíte, nikto vás nezaregistruje. A práve o tom je kariéra. Ísť vytrvalo a trpezlivo za svojim cieľom.

Foto: Pixmac.sk, autor: SPX1MSD