Takým, ktorý toho za vás povie naozaj dosť! Každú našu novú kariérnu etapu odštartuje e-mailová alebo telefonická komunikácia s nadriadenými, osobný pohovor a štruktúrovaný životopis.

Jeho základnú štruktúru a formuláciu by mal poznať každý vzdelaný dospelý človek. Časy sa však menia, obchodné pozície narastajú, alebo klesajú. Tým sa menia požiadavky na potenciálnych zamestnancov. Nechcete, aby vás dlho “žmýkali“ na osobnom pohovore? Oslovte ich už pri čítaní vášho štruktúrovaného životopisu! Ako na to?

Detailne prihliadajte na každú kolonku, vecne a objektívne sa v nej o sebe rozpíšte. Zabudnite na klišé a heslovité vypĺňanie údajov. Predstavte si, že po prečítaní musia mať “šéfovia“ jasnú predstavu, či vo vás vidia zodpovednú a dostatočne vzdelanú osobu pre danú pozíciu.

Životopis neodfláknite! Píšte ho ako ucelený príbeh o svojom vzdelaní, zamestnaniach a záujmoch

Ako prvé sa vypĺňajú osobné údaje. Hlavne nech sú aktuálne a viackrát si ich správnosť skontrolujte. Týka sa to adresy, telefónneho čísla a e-mailu. Inak sa s vami potenciálny zamestnávateľ veľmi ťažko skontaktuje. Niektorí sú veľmi hákliví aj na formu a názov e-mailovej adresy. Malo by sa používať vaše meno a priezvisko a žiadne prezývky či lichôtky. To pôsobí veľmi detinsky.

Najdôležitejšou časťou je vzdelanie a priebeh zamestnaní. Zabudnite na štruktúru názvu školy s ohraničením rokov, počas ktorých ste na škole študovali. Tieto údaje doplňte o vaše aktivity na škole, účasť a výhry v súťažiach, kurzy či výmenné pobyty, ktoré ste počas štúdia absolvovali. Komunikujte v celých vetách. Informácie budú jednoznačnejšie.

Taký istý postup uplatnite aj pri vypĺňaní údajov o svojich pracovných pozíciách. Nestačí uviesť, že ste boli napr. asistentkou marketingového manažéra. Napíšte, aké konkrétne mesačné alebo ročné plány práce ste navrhovali a aký prínos pre firmu to zaznamenalo. Pripravovali ste len bežné podklady alebo aj dôležité prezentácie pre obchodných partnerov? O tom všetkom sa rozpíšte.

Stručný nebuďte ani pri opise záujmov a svojich záľub. Radi cestujete? Kde konkrétne? Zaujímate sa o filmy? Aký žáner preferujete? Nikdy neviete, ktorou informáciou o sebe môžete skutočne osloviť. Preto nezabúdajte ani na tieto detaily.

Foto: pixabay.com