Vďaka tejto cvičebnej pomôcke si vytvarujete predovšetkým ruky, brušné a aj stehenné svaly. V pomerne krátkej dobe vám medicinbal pomôže účinne zlepšiť aj obratnosť, koordináciu, postreh a celkovú pohyblivosť vášho tela.

Zoznámte sa

Cvičebné náradie sa používa nie len pri tréningoch v posilňovni, ale taktiež v liečebných zariadeniach na zvyšovanie fyzickej kondície a pri rehabilitácii. Ide o loptu z koženého materiálu s vyplneným vnútrom. Natrafiť môžete tiež na medicinbaly z plastov, či umelej kože. Štandardná hmotnosť býva v rozpätí od 1 do 5 kg, v závislosti od druhu tréningu však môže byť aj ťažší. Názov vznikol spojením dvoch anglických slov: medicine (medicína) a ball (lopta).

Behanie

Najjednoduchším spôsobom cvičenia s medicinbalom je zapojiť ho napríklad pri behaní. Použite ho ako prídavnú záťaž a neste ho v rukách. Taktiež si ho pre spestrenie môžete počas behu vyhadzovať do vzduchu, alebo prehadzovať z jednej ruky do druhej. Pokiaľ nebežíte sama, prehadzujte si ho s partnerom.

Ako na boxerskom tréningu

Pre posilnenie rúk sa postavte sa oproti stene tak, aby vziadenosť od steny po predpažení bola zhruba 30 až 40 centimetrov. Nepreuršovanie hádžte medicinbal oproti stene stále dokola. Dbajte na správny spôsob jeho chytania. Paže majú byť vystreté s prstami vejárovite roztiahnutými smerujúcimi k sebe. Po dotyku medicinbalu prstov, pružne stiahnite paže späť.

Sed ľah trochu inak

Cvičíte klasický sed ľah. Záťaž na brušné svalstvo zvýšite tak, že medicinbal držíte na hrudi alebo v rukách natiahnutých nad hlavou. Pokiaľ máte pri cvičení partnera, sadnite si v primeranej vzdialenosti čelom k sebe, nohy majte mierne rozkročené a ohnuté v kolenách, chodilá sú položené na zemi. Jeden z vás drží medicinbal nad hlavou a vykoná ľah sed. Pri zaujímaní polohy sed, hádže medicinbal partnerovi. Ten po chytení medicinbalu taktiež vykoná identický ľah sed.

Nezabudnite na stehná

Zdvíhajte nohy a medicinbal držte medzi lýtkami. Pohyb nohami môžete vykonávať len mierne nad podlahu, tie zdatnejšie dokonca až za hlavu, pričom mierne podvihnete pánvu.

Ako druhý cvik vyskúšajte výskoky z drepu. Pri drepe držíte medicinbal pri hrudi alebo v predpažených rukách a pri výskoku vzpažíte nad hlavu.

Na začiatok sa zvoľte pri jednotlivých cvikoch menší počet opakovaní, ktorý budete postupom času zvyšovať.

Foto: pixmac.sk, jdxyw – flickr