Aj keď je iba začiatok februára, podnikatelia a živnostníci už majú možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2010. Môžu si tak už v predstihu splniť svoju povinnosť – podanie daňového priznania je potrebné vykonať do 31. marca 2011. Veľa živnostníkov sa pýta, ako vyplniť tlačivo daňového priznania čo najjednoduchšie? Bez zháňania tlačív a zdĺhavého vypisovania údajov rukou? Takáto možnosť existuje vďaka bezplatnému programu Daňové priznania.

Podnikatelia a živnostníci už nemusia zháňať tlačivá daňových priznaní.

Bezplatný program Daňové priznania je jednoduchý a voľne dostupný softvér, ktorý podnikateľom a živnostníkom pomôže s vypĺňaním tlačív daňových priznaní za rok 2010. Program obsahuje aktuálne tlačivá pre podanie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb – typ A a typ B.

Tlačivá v programe Daňové priznania sú editovateľné, takže ich používateľ ľahko vyplní, vytlačí na vlastnej tlačiarni, podpíše a odovzdá alebo pošle na daňový úrad. Vďaka vyplneniu na počítači sa nemusí sa obávať nepresností alebo nečitateľných znakov, tak ako sa to niekedy stáva pri ručnom vypisovaní tlačív. Program navyše niektoré kolónky sám prepočíta a tak pomáha používateľovi s vyplnením tlačiva.

Oproti podobných internetovým formulárom, je výhodou tohto riešenia tiež to, že tlačivá má používateľ stále uložené vo vlastnom počítači – môže ich poslať v prílohe ako pdf súbor, môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť, opraviť ich alebo vytlačiť potrebný počet kópií. K vypisovaniu tlačív nie je potrebné pripojenie k internetu.

Daňové priznanie vytvorené v programe je daňovým úradom plne akceptované a má váhu originálneho tlačiva.

Program Daňové priznania je obľúbený a vyhľadávaný. Tisícky používateľov mu dávajú prednosť pred tlačivami na internete – za minulý rok si program stiahlo vyše 40 000 používateľov.

Program Daňové priznania si môže každý bezplatne stiahnuť zo stránky www.kros.sk/danovepriznania

Program Daňové priznania vyvíja spoločnosť KROS a.s., popredný slovenský dodávateľ softvérových riešení pre firmy a živnostníkov. Spoločnosť KROS už 16 rokov vyvíja ekonomické programy pre účtovníctvo a mzdy (programy ALFA, OLYMP, OMEGA), stavebný softvér (program CENKROS plus) a znalecký softvér (programy HYPO a MEMO). Programy KROS využíva už viac ako 60 000 používateľov a sú dlhodobo najpredávanejšie na Slovensku v kategórii ekonomického a stavebného softvéru. Demoverzie všetkých programov sú zadarmo na www.kros.sk

Informácie poskytol: Mgr. Jiří Galdia, vedúci marketingového oddelenia, KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel.: 041/707 18 04, mail: galdia@kros.sk, www.kros.sk/tlacovyservis