Právo na život patrí k základným ľudským právam a práve kvalitné poisťovacie produkty či komerčné zdravotné poistenie môžu mnohým pomôcť pri ochrane zdravia a ich života. Vedia o tom aj tí, ktorí sa rozhodli prísť žiť na Slovensko z iných krajín. Pozrime sa teda, kedy má cudzinec žijúci v našej krajine nárok na zdravotné poistenie a ako ho môže jednoducho získať.

Právo na zdravotné poistenie majú aj cudzinci

Rovnako ako zo Slovenska odchádza mnoho mladých za lepšou prácou do zahraničia, tak aj mnoho ľudí z iných krajín sa rozhodlo žiť práve v našej malej, no kultúrou aj prírodou bohatej krajine. Určite sú takí, ktorí svoje rozhodnutie prísť sem oľutovali a po určitom čase sa vrátili do rodnej krajiny, avšak nájde sa aj veľa takých, ktorí sa stali slávnymi a robia Slovensku dobré meno, či už na umeleckom poli, v športe alebo na hudobnej scéne.

K tým najznámejším cudzincom, ktorí našli u nás uplatnenie, patrí bezpochyby napríklad svojský dnes už 55-ročný rodák z Malijskej republiky Ibrahim Maiga, ktorý na Slovensko pricestoval v 80. rokoch a z nesmelého študenta sa rýchlo stal večne dobre naladeným hercom a spevákom.

Podobne ako v súčasnosti naša trojnásobná olympijská víťazka v biatlone je Anastasia Kuzminová, ktorá pochádza takisto zo zahraničia, konkrétne z Ruska, a hoci je povolaním policajtka, pre Slovensko prináša neustále nové úspechy v oblasti športu. No hoci sú tieto osobnosti slávne, aj ony musia riešiť rovnaké veci ako my, bežní ľudia.

Okrem určitých povinností, ktoré musia cudzinci splniť, pokiaľ chcú získať slovenské občianstvo, majú aj svoje práva. Jedným z nich je právo na zdravotnú starostlivosť, ktorá vyplýva z platenia si zdravotnej poistky. Pokiaľ je cudzinec na Slovensku zamestnaný alebo sa rozhodne podnikať, mať komerčné zdravotné poistenie by uňho nemal byť problém.

Ako to je so zdravotným poistením u cudzincov?

Zdravotné poistenie je povinným poistením, na základe ktorého majú obyvatelia Slovenska nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Podmienkou na jeho automatické získanie je trvalý pobyt na území našej krajiny. Na území Slovenska má aj cudzinec právo na verejné zdravotné poistenie, pokiaľ má prechodný či tolerovaný pobyt. Na to, aby získal spomínané zdravotné poistenie, musí byť aspoň ekonomicky aktívny. Druhou možnosťou je individuálne zdravotné poistenie.

Cudzím štátnym príslušníkom je poskytované komerčné zdravotné poistenie, ktorého výhodou je to, že okrem bežnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje aj poistenie na individuálne liečebné náklady pri akútnej starostlivosti, a to nielen na území SR, ale aj v priestore Schengenu.

V komerčnej poisťovni si môže poistník vybaviť individuálnu zdravotnú poistku buď osobitne, alebo ako pripoistenie k životnému poisteniu. Medzi najčastejšie typy pripoistení patrí:

  • pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici,
  • poistenie chirurgických zákrokov,
  • pripoistenie kritických ochorení,
  • poistenie dennej dávky počas práceneschopnosti,
  • pripoistenie invalidného dôchodku,
  • pripoistenie lekárskych konzultácií.

Po vybavení si poistenia na území SR automaticky poistníkovi zaniká pôvodné poistenie v jeho domovskej krajine, takže sa netreba obávať toho, že by ste platili dvojmo. Zároveň vám slovenská poisťovňa vydá potvrdenie, na základe ktorého by ste mali v prípade návštevy rodnej krajiny zabezpečenú plnú zdravotnú starostlivosť.

Ako si môže cudzinec vybaviť zdravotné poistenie?

Na vybavenie zdravotného poistenia je cudzinec povinný navštíviť vybranú zdravotnú poisťovňu najneskôr do troch dní od získania dokladu o pobyte na území Slovenska. Samostatne zárobkovo činné osoby môžu o poistenie požiadať aj priamo na živnostenskom úrade, no v prípade, ak sa rozhodnú zájsť priamo na pobočku poisťovne, predložiť musia doklad o zápise do obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu. Cudzinci, ktorí sú zamestnaní u slovenského zamestnávateľa, poistenie riešiť nemusia, všetko za nich vyrieši zamestnávateľ, avšak túto skutočnosť by mali nahlásiť aspoň do poisťovne vo svojej rodnej krajine.

Existujú aj iné možnosti?

Novinkou vo svete poisťovníctva, ktorú donedávna ponúkala len jedna slovenská poisťovňa, je poistenie liečebných nákladov pre cudzincov, ktoré je akousi modifikáciou poistenia pre osoby cestujúce do zahraničia. Túto možnosť môžu využiť najmä tí, ktorí majú v inej krajine právo len na základnú, resp. nevyhnutnú starostlivosť, v prípade, ak majú záujem o kompletné zdravotné ošetrenie a lekársku starostlivosť počas celého pobytu na území Slovenska. Ide najmä o čakateľov na schválenie trvalého pobytu na našom území, o diplomatov a športovcov s ich rodinnými príslušníkmi, o turistov a takisto tých, ktorí sú v SR zamestnancami zahraničných spoločností.

Vďaka poisteniu sú tieto osoby chránené v prípade vzniku rôznych ochorení a úrazov, ale aj počas tehotenstva a pôrodu a takisto sa poistenie vzťahuje na ochranu zdravia novorodenca. Takto poistení majú možnosť využívať kompletnú ambulantnú starostlivosť, byť ošetrení v rámci preventívnej prehliadky, zúčastňovať sa na rehabilitáciách a takisto im musí byť k dispozícii prvá pomoc, nemocničná starostlivosť a akútna stomatologická starostlivosť.

Foto: pixabay.com