Preventívne opatrenia – predchádzanie srdcovým ochoreniam!
Počuli ste už o prevencii, preventívne prehliadky však už niekoľko rokov netvoria dôležité dátumy vo vašom diári. Čudujete sa, že sa rýchlo zadýchate a máte zvýšený krvný tlak? Ešte nie je neskoro na zmenu! Zmeňte svoj životný štýl, začnite tým, že sa naučíte naspamäť kód zdravia, ktorým sa aj budete riadiť! Nie týždeň ale celý život! Kompletný kód zdravého života znie nasledovne: 0 – 30 – 5 – 120/80. 0 predstavuje život, v ktorom cigarety nie sú dovolené; chôdza by mala predstavovať denne 30 minút. Nasledujúce čísla znázorňujú, o aké hodnoty by sa mali opierať: hodnota cholesterolu a správny krvný tlak.

Stres môj každodenný!
Isteže, životospráva, stravovanie, športovanie, ovplyvňujú zdravie človeka. Okrem týchto pilierov, zdravý životný štýl človeka, ovplyvňuje aj tzv. negatívny stres. Silné búšenie srdca, zvierajúce napätie, ale aj neznesiteľná únava sú hlavnými príznakmi nepríjemného stresu.

Negatívne pôsobiaci stres, je ďalším činiteľom, ktorý organizmus oberá o potrebnú ochranu pred baktériami, vírusmi či infekciami. Tieto „potvorky“ tak môžu veľmi ľahko napadnúť váš imunitný systém, čo sa môže prejaviť nečakanou chrípkou alebo oveľa závažnejšími ochoreniami. Prax ukazuje, že skôr druhý výsledok pôsobenia stresu, je častejší; srdcový infarkt sa vyskytuje u vystresovaných ľudí až 3x častejšie!

Silné srdce, pevné zdravie!
Srdce je životne dôležitý orgán, ktorý však nepracuje nezávisle od ostatných častí organizmu. Nepredstavuje len srdcový sval; jeho činnosť môžu ovplyvniť výrazné emócie, konfliktné situácie ale aj stres či nedostatok odpočinku. Pod činnosť srdca sa denne podpisuje mnoho faktorov. O silné srdce, by teda malo byť postarané komplexne; psychický a sociálny život človeka má na zdraví srdca tiež svoj podiel. Odborníci radia:

  1. Smejte sa každý deň aspoň 30 minút! Posilní to vaše srdce!
  2. Buďte spoločenský, trávte viac času s rodinou a blízkymi!
  3. Tešte sa z maličkostí a z každého nového dňa! Myslite pozitívne!