Rozostavaný dom je jednou z najľahších koristí zlodejov pre jeho veľmi nízku úroveň zabezpečenia a neobývanosť. Zároveň sa v ňom často nachádzajú hodnotné predmety, ako napríklad stavebné náradie, materiál, nové spotrebiče a pod. Do rozostavaného domu sa dá ľahko vniknúť, nakoľko v prevažnej väčšine prípadov nemá aktívne bezpečnostné zariadenia. Tieto sa totiž neinštalujú preto, lebo dom nemá dokončené omietky, či fasádu. Ako si svoj majetok čo najúčinnejšie ochránite?

Môjmu domu nič nehrozí

Každý človek tešiac sa na svoj nový domov dúfa, že jemu sa to nestane. Pravda je však taká, že práve rozostavané nehnuteľnosti tesne pred dokončením sú rajom pre zlodejov z dôvodu slabého a v mnohých prípadoch bohužiaľ nulového zabezpečenia. Najlepšie čo môžete urobiť je, že sa začnete zamýšľať nad najlepšou variantou ochrany svojho majetku ako náhle ostávajú na stavbe akékoľvek hodnotné predmety.

Zveríte ho niekomu do rúk?

V prípade priaznivého počasia, kedy by dotyčná osoba poverená strážením vášho budúceho domova nepotrebovala napríklad funkčné kúrenie, by to bola určite skvelá voľba. Niekoho do domu nasťahujete a on ho bude strážiť. Na druhej strane však v súčasnosti počúvame z médií informácie o množstve krádeží, do ktorých boli zainteresovaní samotní členovia rodiny obetí. V takýchto situáciách sa sami seba pýtame, či sa dá vôbec niekomu veriť.

Spoľahnite sa na techniku

S ohľadom na fakty uvedené vyššie je jedným z najvhodnejších a najpraktickejších riešení montáž bezpečnostného kamerového systému. Pri ich modernejších verziách sú samozrejmosťou zabudované pohybové senzory. Majitelia sú tým pádom informovaní o podozrivom dianí v okolí. Zozbierané informácie systém dokáže ukladať aj na úložisko mimo objektu. To ale nie je to najdôležitejšie.

Nechajte to na odborníkov

Aj ten najdrahší kamerový systém vám bude platný len v prípade, že bude strategicky a efektívne rozmiestnený. Kamery musia byť na takých miestach, aby ich záber pokryl všetky potenciálne cesty páchateľov. Tí totiž musia pred činom dom obhliadnuť (kamera ich zachytí) a na skutok samotný prídu s nákladným autom (kamera zachytí ŠPZ). Druhá vec je tá, že ak si páchateľ všimne na vytipovanom objekte kamerový systém, s najväčšou pravdepodobnosťou sa mu vyhne.

Dokončenie fasády – čo s kamerami?

Odborníci odporúčajú bezpečnostné zariadenia inštalovať na rozostavaný dom aj za cenu, že sa následne budú musieť premontovať na hotovú fasádu. Premontovanie technikmi vás nevyjde viac ako 100 eur a máte je po starostiach. Takáto suma je totiž nižšia, ako poistenie rozostavaného, neobývaného domu, kde sú mimochodom stanovené limity poistného plnenia na veľmi nízke hodnoty, čo by vám zrejme nepokrylo ani jeden väčší spotrebič.

Nespoliehajte sa na náhodu a svoju životnú investíciu si chráňte už počas výstavby. V porovnaní s možnými škodami ide z finančného hľadiska o zanedbateľnú položku.

Foto: pixmac.sk, Chris Lake – flickr